Siirry sisältöön

Omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontasuunnitelma on yksi työkaluista, jonka avulla seurataan, arvioidaan ja kehitetään palvelujen laatua ja turvallisuutta toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 47§:n mukaan omavalvontasuunnitelma tulee laatia kaikissa sosiaalipalvelujen toimintayksiköissä.

Keusotella on oma sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelman lomakepohja, joka on laadittu Valviran mallipohjaa mukaillen ja toimintaohjeet omavalvontasuunnitelman laadintaan.

Omavalvontasuunnitelman laadinta on toimintayksikön lähiesihenkilön vastuulla. Omavalvontasuunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Toimintayksiköt seuraavat omavalvonnan toteutumista ja päivittävät toiminnassa tapahtuneet muutokset omavalvontasuunnitelmiinsa niin, että ne ovat aina ajan tasalla. Omavalvontasuunnitelmat ovat toimintayksiköissä julkisesti nähtävillä, asiakkaiden saatavilla ja ne julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Keusoten omien sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmat

Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut

Aikuissosiaalityö:

Asumispalvelut:

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:

Päihdekuntoutus:

Sosiaalinen kuntoutus:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lastensuojelun palvelut

Perhekeskuspalvelut

Vammaispalvelut

Asumispalvelut

Työ- ja päivätoiminta

Muut vammaisten palvelut