Siirry sisältöön

Organisaatio

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan alueella.

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Sen lakisääteisiä tehtäviä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on noin 200 000 asukasta ja hyvinvointialueella työskentelee noin 4000 henkilöä.

Hyvinvointialueen rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja osin maksutuloihin. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaaleilla valittava aluevaltuusto. Tämänhetkisen aluevaltuuston toimikausi on 2022–2025.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tehtävät

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tehtäviä ovat

 • perusterveydenhuolto
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Näiden lisäksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä:

 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii kahdella hyvinvointialueella. Se tuottaa pelastuspalvelut Keski-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden asukkaille.
 • HUS-yhtymä tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue omistaa HUS-yhtymän yhdessä muiden Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa

Sote-uudistus

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue perustettiin valtakunnallisen sote-uudistuksen ja pelastustoimen uudistuksen myötä. Palvelutuotanto siirtyi hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Sote-uudistus on valtakunnallisesti yksi historiamme suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Sen myötä maahamme on perustettu itsehallinnolliset hyvinvointialueet.

Uudistuksen tavoitteena on vastata syntyvyyden laskun ja ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin ja taata palvelujen saatavuus yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvaessa. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus myös yhteiskunnan muutosten keskellä.

Vaikka muutos on valtakunnallisesti iso, meillä Keski-Uudellamaalla se on montaa muuta aluetta pienempi. Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta edelsi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminta. Keski-Uudenmaan kunnat solmivat kuntayhtymän perussopimuksen vuonna 2017, ja sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta kuntayhtymälle 1.1.2019. Sote-kuntayhtymän perustamisella valmistauduttiin sote-uudistukseen.

Hyvinvointialue aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2023, jolloin hyvinvointialueelle siirtyi

 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä
 • koulujen kuraattorit ja psykologit Keusoten alueen kunnista
 • erityistä tukea tarvitsevien palveluita Eteva-kuntayhtymältä (Etevalta siirtyi palveluita usealle eri hyvinvointialueelle)
 • päihdehuollon palvelut Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä (Ridasjärven päihdehoitokeskus)

Hyvinvointialueen johtoryhmä

Vt. hyvinvointialuejohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä
Palvelujohtaja Mari Patronen
Palvelujohtaja Sirkku Pekkarinen-Keto
Palvelujohtaja Susanna Pitkänen
Hallintojohtaja Petja Harakka
Henkilöstöjohtaja Monica Hostio
Tutkimus- ja kehitysjohtaja, johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen
Rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia
Digi- ja tietojohtaja Antti Ylä-Jarkko
Tila- ja tukipalvelujohtaja Taneli Kalliokoski
Viestintäpäällikkö Anu-Kaarina Suonpää
Yhteyspäällikkö Sam Vuorinen