Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuus

Saavutettavuus on asiakaslähtöisyyttä. Digitaalisten palveluiden saavutettavuutta arvioidaan kolmesta näkökulmasta; tekninen saavutettavuus, helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuusseloste

Keusote pyrkii takaamaan www.keusote.fi -verkkosivun saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 ja Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.keusote.fi -sivustoa.
Keusoten verkkosivut julkaistiin 28.6.2023.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

  1. Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen
    1. Joistakin tekstiä sisältävistä kuvista puuttuu riittävän kuvaileva tekstivastine. (WCAG-kriteeri 1.1.1)
    2. Sivuston alatunnisteen linkit erottuvat muusta tekstistä vain hennolla lihavoinnilla, jolloin sitä voi olla vaikea tunnistaa linkiksi. (WCAG-kriteeri 1.4.1, 3.2.4)
    3. Joissakin sisällöissä kuten hakutuloksissa sivua joutuu vierittämään sivusuunnassa 320px leveällä näytöllä. (WCAG-kriteeri 1.4.10)
    4. Yhteystietojen yhteydessä olevien Näytä kartalla -linkkien näkyvä linkkiteksti ei sisälly sellaisenaan niiden saavutettavaan nimeen, mikä voi vaikeuttaa niiden valitsemista puheohjauksella. (WCAG-kriteeri 1.5.3)


Kohtuuton rasite
• Osasta tekstiä sisältäviä kuvia puuttuu riittävän kuvaileva tekstivastine. Tekstivastineita lisätään tarpeen mukaan. Sivuston alatunnisteen linkit muutetaan helpommin tunnistettaviksi. Sivuston saavutettavuutta parannetaan jatkuvasti.

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.11.2021. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 16.11.2021.

Palaute verkkosivujen saavutettavuudesta ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa yhteyttä verkkolomakkeella.

Keusoten viestintä vastaa saavutettavuusasioiden käsittelystä, valvonnasta ja kehittämisestä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000