Siirry sisältöön

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Pelastustoimen tehtäviä ovat onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu ja näihin tehtäviin varautuminen.

Kuvassa palokunnan henkilöstöä.

Pelastustoimen järjestäminen siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa turvallisuutta kahdelle hyvinvointialueelle

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa ja ylläpitää turvallisuutta. Toiminnallisen tavoitteemme mukaan Keski-Uudellamaalla on hyvä turvallisuuskulttuuri sekä tehokas pelastustoimi ja ensihoitopalvelu. Paloasemamme sijaitsevat Vantaalla, Hyvinkäällä, Nurmijärvellä, Tuusulassa/Keravalla, Mäntsälässä ja Järvenpäässä. Pornainen kuuluu alueeseemme, mutta siellä ei ole omaa paloasemaa.

Toimintamme on jakautunut Vantaa-Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille. Pelastuslaitos toimii yhteistoimintasopimuksella näillä kahdella hyvinvointialueella. Alueellamme asuu noin puoli miljoonaa ihmistä.

Toiminta-aluettamme halkovat vilkkaat tieväylät ja työmatkaliikenne. Maantie- ja rautatiekuljetusten, elintarvike- ja energiantuotantolaitosten sekä kansainvälisen Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan sisältyy suuronnettomuuden riski. Myös Kehärata tuo erityishaasteensa, sillä pelkästään lentoaseman juna-asemaa käyttää arkisin noin 8000 matkustajaa vuorokaudessa.

Palvelutasopäätös ohjaa pelastuslaitoksen strategista suunnittelua. Se varmistaa, että apu saapuu paikalle oikea-aikaisesti ja riittävin resurssein. Päätöksessä huomioidaan myös onnettomuuksien ehkäisy sekä varautuminen.

Toimintavalmiudessa useita yksiköitä, tukena yhteistoiminta

Meillä on välittömässä lähtövalmiudessa kahdeksan pelastusyksikköä, kaksi kärkiyksikköä, kolme nostolavayksikköä, yksi raskas raivausyksikkö sekä yksi säiliöauto. Välitön lähtövalmius tarkoittaa sitä, että yksikkö lähtee liikkeelle noin minuutin kuluessa hälytyksen saapumisesta.

Ensihoitovalmiudessa on 12 ympäri vuorokauden päivystävää hoitotason ambulanssia sekä yksi osapäiväinen ambulanssi. Sairaanhoitopiiri (HUS) tuottaa kolmen hoitotason ambulanssin palvelut. Lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:n HEMS-pelastajat ovat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastajia tai ensihoitajia.

Pelastuslaitoksen työtä ennakoinnista onnettomuustilanteisiin tukee 30 sopimuspalokuntaa, jotka muodostavat merkittävän pelastustoimen resurssin. Me osallistumme sopimuspalokuntien kouluttamiseen ja annamme sopimuspalokuntien käyttöön tarpeellista kalustoa.

Toimimme yhteistyössä naapuripelastuslaitosten kanssa. Tiivistä yhteistoimintaa on erityisesti Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa (HIKLU-verkosto). Lisäksi teemme yhteistyötä myös Hätäkeskuslaitoksen, Poliisin, Rajavartiolaitoksen, sosiaali- ja kriisipäivystyksen, Tullin ja monien muiden toimijoiden kanssa.

Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen

Toimimme vahvasti onnettomuuksien ehkäisyssä. Esimerkiksi valvontatoiminta, rakenteellinen paloturvallisuus, poistumisturvallisuus, kemikaalivalvonta, turvallisuuskouluttaminen ja turvallisuusviestintä ovat tärkeitä osa-alueitamme.

Meidän velvollisuutenamme on valmiussuunnitelmin ja toiminnan etukäteisvalmisteluin varmistaa, että pelastuslaitoksen tehtävät pystytään hoitamaan myös kriisin aikana. Tuemme myös kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua. Huolehdimme väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa pelastuslain velvoitteen mukaisesti ja ylläpidämme ja kehitämme olemassa olevaa väestöhälytinjärjestelmää.