Siirry sisältöön

Palaute ja asiakaskokemus

Kerro, kuinka onnistuimme. Mielipiteesi on meille tärkeä!

Laadukas palvelu ja hoito ovat toimintamme lähtökohta. Visionamme on olla parasta asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Tavoitteenamme on asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden jatkuva parantaminen. Hyödynnämme palautetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

Kerro meille asiakaskokemuksestasi. Mielipiteesi on tärkeä!

Voit jättää palautetta seuraavin tavoin:

  • Verkkosivujen palautelomakkeen kautta
  • Keskustelemalla henkilökunnan kanssa
  • Käyttämällä palautelaitetta Keusoten toimipisteessä
  • Täyttämällä paperisen palautelomakkeen Keusoten toimipisteessä
  • Tekstiviestipalaute yleisimmissä puhelinpalveluissa

Käsittelemme palautteet viiden arkipäivän kuluessa. Tietosuojan turvaamiseksi älä kirjaa palautelomakkeille henkilötunnusta tai muuta arkaluonteista tietoa. Käsittelemme ja säilytämme tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Hoito- tai asiakassuhdetta koskevissa asioissa ota yhteyttä suoraan hoitavaan tai palvelevaan yksikköön ja tarvittaessa sosiaali- ja potilasasiamieheen.

Keusoten asiakaskokemus

Kuvaajassa Keusoten nettosuositteluindeksin kehitys vuodesta 2021 heinäkuuhun 2022. Keusoten NPS oli vuonna 2021 yhteensä 43 ja tänä vuonna se on tällä hetkellä 39. Keusoten NPS oli heinäkuussa 30.
Keusote mittaa asiakaskokemusta nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa asiakkaistamme suosittelisi Keusoten palvelua. NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100 ja 100 väliltä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa Keusoten palvelua.