Siirry sisältöön

Palaute ja asiakaskokemus

Kerro, kuinka onnistuimme. Mielipiteesi on meille tärkeä!

Laadukas palvelu ja hoito ovat toimintamme lähtökohta. Visionamme on olla parasta asukkaille, henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Tavoitteenamme on asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden jatkuva parantaminen. Saatua palautetta hyödynnetään palvelujen ja toiminnan kehittämisessä.

Kerro meille asiakaskokemuksestasi. Mielipiteesi on tärkeä!

Voit jättää palautetta seuraavin tavoin:

  • Verkkosivujen palautelomakkeen kautta
  • Keskustelemalla henkilökunnan kanssa
  • Käyttämällä palautelaitetta Keusoten toimipisteessä
  • Täyttämällä paperisen palautelomakkeen Keusoten toimipisteessä
  • Tekstiviestipalaute yleisimmissä puhelinpalveluissa

Käsittelemme palautteet viiden arkipäivän kuluessa. Tietosuojan turvaamiseksi älä kirjaa palautelomakkeille henkilötunnusta tai muuta arkaluonteista tietoa. Käsittelemme ja säilytämme tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Hoito- tai asiakassuhdetta koskevissa asioissa ota yhteyttä suoraan hoitavaan tai palvelevaan yksikköön ja tarvittaessa sosiaali- ja potilasasiamieheen.

Keusoten asiakaskokemus

Kuvaaja Keusoten nettosuositteluindeksin kehityksestä. Keusoten nettosuositteluindeksi on parantunut viime vuodesta ollen nyt 42.
Keusote mittaa asiakaskokemusta nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa asiakkaistamme suosittelisi Keusoten palvelua. NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100 ja 100 väliltä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa Keusoten palvelua.