Siirry sisältöön

Strategia ja arvot

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäinen strategia ja palvelustrategia on laadittu vuosille 2023–2025.

Strategiassa kuvataan hyvinvointialueen tahtotilaa, arvoja sekä keinoja tahtotilan saavuttamiseksi. Siihen sisältyy palvelustrategia, jossa määritetään palvelujen järjestämisen keskeisiä periaatteita. Strategian täydentävänä osana on pelastustoimen palvelutasopäätös, joka ohjaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaa.

Tutustu Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiaan ja palvelustrategiaan 2023–2025:

Hyvinvointialueemme arvot

Kaikkea työtämme kannattelevat arvomme. Arvot ovat perusperiaatteita, jotka ohjaavat meitä päivittäisessä toiminnassamme. Arvot osoittavat, mitä pidämme merkityksellisenä, tärkeänä ja tavoiteltavana – ne kertovat mitä edustamme ja ohjaavat tärkeissä päätöksissä. Arvomme ovat:

 • Ihmislähtöisyys
 • Yhteistyö
 • Vaikuttavuus

Hyvinvointialueemme tahtotilat

Meillä on tyytyväiset asukkaat ja työntekijät.

 • Me olemme olemassa asukkaidemme hyvinvointia varten. Se tarkoittaa sitä, että tuotamme asukkaiden tarpeita vastaavia palveluita ihmislähtöisesti ja laadukkaasti.
 • Meille jokainen on tärkeä. Siksi kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti arvokkaina ja ammattitaidolla. Toimimme luottamuksen arvoisesti.
 • Onnistumisen edellytyksenä on, että henkilöstömme voi hyvin. Haluamme tarjota asiantunteville ammattilaisille työpaikan, josta on helppo puhua hyvää. Teemme työtämme yhteisöohjautuvasti.

Meidät tunnetaan rohkeina uudistajina.

 • Onnistuminen edellyttää meiltä myös rohkeaa uudistumista ja toimintamalleja, joiden kehittämisessä asiakkailla, henkilöstöllä ja yhteistyökumppaneillamme on keskeinen rooli.
 • Pyydämme palautetta ja kannustamme osallistumaan. Aktiivinen vuorovaikutus ja erilaisten, monimuotoisten sidosryhmien osallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Niiden avulla parannamme palveluitamme ja tuotamme uusia innovaatioita.
 • Yhdessä tekeminen on se voimavara, jolla saavutamme tavoitteemme. Siksi haluamme olla arvostettu kumppani.

Tarjoamme tutkitusti vaikuttavat palvelut.

 • Toteuttaaksemme tehtäväämme ja vastataksemme aikamme haasteisiin meidän on parannettava ja kehitettävä toimintaamme jatkuvasti. Tiedolla johtaminen ja tieteellinen tutkimustyö auttavat meitä löytämään asiakkaille parhaiten sopivat, vaikuttavat ja taloudellisesti kestävät ratkaisut.
 • Vaikuttavuus syntyy siitä, että meidän ammattilaisillamme on hyvä ymmärrys asiakkaistamme ja pystymme tarjoamaan entistä laadukkaampia palveluita juuri oikeaan aikaan. Kun tieto tuodaan osaksi työntekijöiden arkea, se auttaa hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja kasvattamisessa.

Hyvinvointialueemme painopisteet ja tavoitteet

Meille jokainen on tärkeä.

 • Parannamme asukkaidemme hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta monimuotoisessa yhteistyössä.

Uudistumme vaikuttavasti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi.

 • Panostamme toimintamme sekä palvelujemme vaikuttavuuteen, laatuun, kustannustehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen.

Onnistumme yhdessä.

 • Hyvinvoiva ja kyvykäs henkilöstö toimii yhteisöohjautuvasti vetovoimaisessa työpaikassa.

Olemme arvostettu kumppani.

 • Uudistamme ja vahvistamme ennaltaehkäiseviä palveluja sekä varhaisen tuen toimintamalleja yhdessä laajan kumppaniverkostomme kanssa.

Lataa hyvinvointialueen strategia tästä linkistä: