Siirry sisältöön

Henkilöstöohjelma

Tavoitteemme on työpaikka, josta on helppo puhua hyvää.

Kuvassa hammaslääkäri hymyilee hammashoitolan käytävällä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöohjelmaa tehdään osana hyvinvointialueohjelmaa. Henkilöstöohjelma sisältää henkilöstöä koskevat strategiset linjaukset. Henkilöstöohjelma etenee päätöksentekoon syksyllä 2023.

Henkilöstöohjelma on strategisen henkilöstöjohtamisen keskeinen ohjaava työväline. Se sisältää ja viestii henkilöstöä koskevat keskeiset strategiset linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet. Henkilöstöohjelma koskee jokaista hyvinvointialueella palvelussuhteessa olevaa työntekijää ammattiryhmästä, asemasta ja tehtävänimikkeestä riippumatta.

Henkilöstöohjelma antaa suuntaviivat henkilöstöjohtamiselle ja määrittelee perustan johtamisen ratkaisuille ja päätöksille. Se luo ja vahvistaa tietoperustaista, asiakastarpeisiin pohjautuvaa yhdessä tekemisen toimintakulttuuria. Lisäksi henkilöstöohjelma ennakoi henkilöstöä koskettavia ilmiöitä sekä lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutoksia.

Henkilöstövisiomme Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on yhdessä onnistuminen: hyvinvoiva ja kyvykäs henkilöstö toimii yhteisöohjautuvasti vetovoimaisessa työpaikassa. Tavoitteena on työpaikka, josta on helppo puhua hyvää.

Keusoten keskeiset henkilöstötavoitteet

Saatavuus

 • Työntekijät valitsevat Keusoten työpaikakseen ja suosittelevat sitä myös muille.
 • Mitataan hakijoiden määrällä ja NPS-luvulla

Riittävyys

 • Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä, työyhteisöönsä ja kehittymismahdollisuuksiinsa (urapolut, joustot)
 • Mitataan työelämän laadulla (Syke), lähtövaihtuvuudella ja sisäisellä liikkuvuudella.

Pysyvyys

 • Henkilöstöresurssit ja voimavarat mahdollistavat työssä onnistumisen.
 • Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työnsä kehittämiseen.
 • Palkkapolitiikka ja palkitsemisjärjestelmä ovat kannustavia ja kilpailukykyisiä.
 • Mitataan sairauspoissaoloprosentilla, vuokrahenkilöstön osuudella henkilöstöstä ja lyhytaikaisten sijaisten täyttöasteella.

Henkilöstöohjelman henkilöstölupaukset

 1. Johtaminen perustuu yhteisöohjautuvuuteen ja lean-filosofiaan.
 2. Edistämme yhdessä tekemisen toimintakulttuuria.
 3. Hyödynnämme osaamisen ja kyvykkyydet vaikuttavien palveluiden tuottamiseksi.
 4. Mahdollistamme monimuotoiset työurat ja työn tekemisen tavat.

Hyvinvointialue-
ohjelma

Henkilöstöohjelma on osa hyvinvointialueohjelmaa.