Siirry sisältöön

Hankinnat

Keusoten hankintapalveluissa hankimme tuotteita ja palveluja sekä kuntalaisille että kuntayhtymän käyttöön.

Valmistelemme ja kilpailutamme Keusoten kansallisen kynnysarvon ylittävät tavara- ja palveluhankinnat yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Hankintapalveluiden tehtäviin kuuluu myös sopimushallinta ja Keusoten hankintatoimen kehittäminen. Tietohallintoon liittyvät hankinnat kilpailutetaan tietohallintopalvelun tulosalueella.

Käynnissä olevista keskitetyistä hankinnoista ilmoitamme julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla, jossa julkaistaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Lisäksi käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitamme Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa, jossa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää niihin liittyviä kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää tarjouksia sähköisesti. Hankinnan valmisteluvaiheessa järjestämme myös markkinavuoropuheluja toimittajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Lait ja ohjeet

Noudatamme hankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja Hyvinvointialueen ohjeita kuten hankintastrategiaa, hankintaohjetta, hallintosääntöä ja toimintasääntöä.

Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön nettisivuilta.

Keusoten hankintasopimuksissa käytetään tyypillisesti julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja ja julkishallinnon IT-sopimusehtoja (JIT 2015).

Kilpailutuskalenterit

Kilpailutuskalenterissa ilmoitetaan valmistelussa olevat tai tiedossa olevat valmisteluun tulevat kilpailutukset,  jotka on suunniteltu julkaistavaksi vuoden 2024 aikana. Kilpailutuskalenteri on viitteellinen ja kalenteria päivitetään tarpeen mukaan. Alla oleva kelenteri on päivitetty 3.1.2024

Dynaamiset hankintajärjestelmät -kalenterissa ilmoitetaan Keusoten päivityshetkellä voimassa olevat erilaiset joustavat palveluntuottajarekisterit ja hankintajärjestelmät. Alla oleva kalenteri on päivitetty 3.1.2024.

Lisätietoja hankinnoista saa Keusoten hankintapalveluista hankintapalvelut@keusote.fi.

Kilpailutuskalenteri 2024

HANKINTAA TEKEVÄ PALVELUALUE

HANKINNNAN KOHDE HANKINNAN SUURUUS-LUOKKA KILPAILUTUKSEN TILA 3.1.2024 HANKINNAN MENETTELY
HANKINNAN VALMISTELUN ALOITUKSEN AIKATAULU KILPAILUTUKSEN VALMISTUMISEN TAVOITEAIKATAULU
Ikäihmisten ja vammaistenpalvelut
Lääkkeiden koneellinen annospussijakelupalveluyli 400.000 euroaEsiselvityksessäei vielä tiedossa2024Kevät 2025
Ikäihmisten ja vammaistenpalvelut
Ikäihmisten asumispalvelutyli 400.000 euroaValmistelussaei vielä tiedossa20242024 syksy tai kevät 2025
Ikäihmisten ja vammaistenpalvelut
Turvapuhelinpalvelualle 400.000 euroaEsiselvityksessäPienhankintaKevät 2024Kevät 2024
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut​
Sosiaalihuoltolain mukaiset perheiden palvelutyli 400.000 euroaValmistelussaei vielä tiedossaKevät 20242024
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut​
Perheryhmäkoti Tuusulaanyli 400.000 euroaValmistelussaei vielä tiedossa20242024
Terveyspalvelut ja sairaanhoitoMammografian seulontapalvelutyli 400.000 euroaEsiselvityksessäAvoin menettely20242024
Terveyspalvelut ja sairaanhoitoTavarankuljetuspalvelutyli 400.000 euroaEsiselvityksessäei vielä tiedossa20242024
Terveyspalvelut ja sairaanhoitoErikoislääkäripalvelutyli 400.000 euroaEsiselvityksessäei vielä tiedossa20242024
Terveyspalvelut ja sairaanhoitoOptikkopalvelut ja silmälääkäripalveluyli 400.000 euroaValmistelussaAvoin menettely2023Kevät 2024
Yhteiset palvelutEnsiapukoulutuksetalle 400.000 euroaEsiselvityksessäPienhankintaKevät 20242024
Yhteiset palvelutEsihenkilöiden hyvinvointia tukeva palvelualle 400.000 euroaEsiselvityksessäPienhankintaKevät 20242024
Yhteiset palvelutTyönohjauspalvelutYli EU kynnysarvonValmistelussaAvoin menettely2023Kevät 2024
Tietohallinto
Valvonta- ja hallintapalvelun hankinta (pilotointi)Alle kansallisen kynnysarvonKilpailutus käynnissäPienhankinta2023Kevät 2024
Tietohallinto
Etävastaanottojen videojärjestelmä palvelunaYli kansallisen kynnysarvonEsiselvityksessäAvoin menettely2024
Tietohallinto
Tietoturva-asiantuntijapalveluiden hankintaYli kansallisen kynnysarvonEsiselvityksessäAvoin menettelyKevät 2024
Tietohallinto
Digikehityksen ohjauspalveluiden hankintaYli EU kynnysarvonValmistelussaAvoin menettelyKevät 2024
Tietohallinto
Verkkokoulutuspalvelun hankintaYli kansallisen kynnysarvonEsiselvityksessäAvoin menettely2024
Tietohallinto
Laadun, turvallisuuden ja riskienhallinnan järjestelmän hankinta palvelunaYli kansallisen kynnysarvonValmistelussaAvoin menettelyKevät 20242024
Tietohallinto
Ohjelmistorobotiikan hankintaYli EU kynnysarvonEsiselvityksessäAvoin menettelySyksy 2024