Siirry sisältöön

Hankinnat

Keusoten hankintapalveluissa hankimme tuotteita ja palveluja sekä kuntalaisille että kuntayhtymän käyttöön.

Valmistelemme ja kilpailutamme Keusoten kansallisen kynnysarvon ylittävät tavara- ja palveluhankinnat yhteistyössä palvelualueiden kanssa. Hankintapalveluiden tehtäviin kuuluu myös sopimushallinta ja Keusoten hankintatoimen kehittäminen. Tietohallintoon liittyvät hankinnat kilpailutetaan tietohallintopalvelun tulosalueella.

Käynnissä olevista keskitetyistä hankinnoista ilmoitamme julkisten hankintojen HILMA ilmoituskanavalla, jossa julkaistaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. Lisäksi käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitamme Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa, jossa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää niihin liittyviä kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää tarjouksia sähköisesti. Hankinnan valmisteluvaiheessa järjestämme myös markkinavuoropuheluja toimittajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Hankintakalenteri

Hankintakalenterissa ilmoitetaan kuntayhtymän tulevat hankinnat, käynnissä olevat kilpailutukset sekä voimassa olevat sopimukset.

Dynaamiset hankintajärjestelmät -kalenterissa ilmoitetaan kuntayhtymän voimassa olevat erilaiset joustavat palveluntuottajarekisterit ja hankintajärjestelmät.

Lait ja ohjeet

Noudatamme hankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kuntayhtymän ohjeita kuten hankintastrategiaa, hankintaohjetta, hallintosääntöä ja toimintasääntöä.

Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä julkisten hankintojen neuvontayksikön nettisivuilta.

Keusoten hankintasopimuksissa käytetään tyypillisesti julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014) ja julkishallinnon IT-sopimusehtoja (JIT 2015).