Siirry sisältöön

Palveluseteli

Palvelusetelit ovat vaihtoehto omalle palvelutuotannolle ja niiden avulla on tarkoitus täydentää kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa.

Kehitämme Keusotessa parhaillaan palvelusetelitoimintaa. Ensivaiheessa tavoitteena on laajentaa palveluseteleiden käyttöä ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa. Palvelusetelit ovat vaihtoehto omalle palvelutuotannolle ja niiden avulla on tarkoitus täydentää kuntayhtymän omaa palvelutuotantoa.

Myönnämme palveluseteleitä ikäihmisten ja vammaisten palveluihin. Keusote määrittelee palveluseteleille arvon sekä hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita setelillä voi ostaa. Palvelusetelin myöntäminen edellyttää aina palvelutarpeen arvioinnin tekemistä. Voit tiedustella mahdollisuutta palveluseteliin ikäihmisten tai vammaisten neuvonnasta ja ohjauksesta.

Palvelusetelin avulla voi hankkia kuntayhtymän määrittelemiä palveluja palvelusetelitoimintaan hyväksytyiltä yksityisiltä palveluntuottajilta palvelusuunnitelman mukaisesti.

Palveluseteli on jo käytössä:

 • Kotiapupalvelussa
 • Omaishoidon lakisääteisessä vapaassa
 • Säännöllisessä kotihoidossa
 • Vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa

Palveluseteli on tulossa käyttöön:

 • Ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen

Lisätietoa seteleistä löytyy alta

Kotiapupalvelu

Palveluseteli on tarkoitettu ikääntyneille pienituloisille henkilöille. Palvelusetelin arvo on 30 euroa tunnilta. Asiakkaan omavastuuosuus voi olla maksimissaan 10 euroa tunnilta.

Kotiapupalvelun palvelusetelillä voidaan myöntää kotipalveluun sisältyviä tukipalveluita, kuten ruuanvalmistus apua, vaatehuolto- ja siivouspalvelua sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita, joita ovat esimerkiksi asiointiapu, saattopalvelu ja ulkoilussa avustaminen.

Kotiapupalvelun palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa,

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia kotiapupalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Omaishoidon lakisääteinen vapaa

Omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteli otetaan käyttöön koko Keusoten alueella.

Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, jolle on tehty päätös omaishoidon tuesta ja siihen perustuva omaishoitosopimus omaishoitajan ja kuntayhtymän kanssa.

Palveluseteli voidaan myöntää myös muun omaishoidon tueksi tarveharkinnan ja määrärahojen puitteissa silloin kun omaishoitajan antama hoito ja huolenpito on päivittäin sitovaa ja omaistaan hoitavan tehtävät on kirjattu hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mutta hoitaja ei halua tehdä sopimusta omaishoidon tuesta.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikainen hoito voidaan järjestään hoidettavalle palvelusetelillä

 • ympärivuorokautisessa asumispalvelussa,
 • lyhytaikaisessa laitoshoidossa,
 • kotiin annettavana hoidon ja hoivan palveluna.
 • Omaishoitajan lakisääteiset vapaat voidaan toteuttaa myös yhdistelemällä yllä olevia järjestämistapoja.

 Palveluseteleitä voidaan myöntää omaishoidon lakisääteistä vapaata varten enintään kolme (3 kpl) kuukautta kohden ja 36 kpl kalenterivuotta kohden. Palvelusetelit on käytettävissä niiden kertymisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Yhden palvelusetelin arvo 140 € /vrk.

Omaishoidon lakisääteisen vapaan palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa,

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia kotiapupalvelun palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Säännöllinen kotihoito

Säännöllinen kotihoito on ikäihmisten kotiin vietävää hoivan- ja hoidon apua.

Palvelusetelin avulla järjestetyn säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää aina palvelutarpeen arviointia, joka tehdään kotiutumisentuen arviointijaksolla. Asiakkaan tulee täyttää kotihoidon myöntämisperusteet (pdf).

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulojen mukaan määräytyvän palvelusetelin arvo vuonna 2021 on maksimissaan 35 € tunti ja minimissään 7 € tunti. Palvelusetelin käyttäjälle muodostuu aina omavastuuosuus, joka muodostuu palveluntuottajan tuntihinta miinus tulosidonnaisen setelin arvo.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteliin ei kuulu kotihoidon lääkäripalvelut eikä lääkkeiden koneellinen annospussijakelu. Asiakas maksaa lääkäripalvelut ja apteekin koneellisen annospussijakelun itse. Lääkäripalvelut asiakas voi hoitaa terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman kautta. Lääkkeiden koneellisen annospussijakelun, asiakas ostaa itse valitsemastaan apteekista.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelissä on käytössä palvelusetelisääntökirja, joka sisältää kaksi osaa:

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia säännöllisen kotihoidon palvelusetelituottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu

Palveluseteli on suunnattu niille henkilöille, joille on jo myönnetty henkilökohtaista apua vammaispalveluista. Palveluseteliasiakkaalla tulee olla henkilökohtaisen avun tarpeen lisäksi mahdollisuus käyttää Palse.fi -palvelusetelijärjestelmää sekä kyky seurata hänelle myönnetyn saldon riittävyyttä.

Palvelusetelillä tuotettava henkilökohtaisen avun palvelu on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:ssä asiakkaalle maksuttomaksi säädetty sosiaali- ja terveyspalvelu. Asiakas ei maksa palvelusta asiakasmaksua, omavastuuta eikä palveluntuottaja saa periä asiakkaalta henkilökohtaisen avun palvelusta lisämaksua. 

Vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa on käytössä palveluseteli sääntökirja, joka sisältää kaksi osaa

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluntuottajia ja palvelusetelitoimintaa.

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

Palveluseteli otetaan käyttöön 29.11.2021. 

Tehostetun palveluasumisen tulosidonnainen palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, kun kaikki kotona asumista tukevat palvelut ja palveluasuminen on todettu riittämättömiksi. Asiakas täyttää kulloinkin voimassa olevat Keusoten kuntayhtymän

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tulosidonnainen. Tuloina huomioidaan

Palvelusetelin tulosidonnainen maksiarvo vuonna 2021 on 120 € / vrk. Tämän suurempaa palveluseteliä ei ole mahdollista myöntää.

Palvelusetelillä katetaan

 • palvelumaksua (hoito / hoiva, tukipalvelut)
 • ateriamaksua

Asiakas maksaa itse

 • vuokran
 • lääkkeet
 • muut kulut (esim. vähäiset terveydenhuoltomenot, hygieniamenot, parturi/kampaaja/jalkahoidon maksut, matkakustannukset, saattajan maksun, sanomalehden tilausmaksut, vaatemenot ja harrastustoiminnan menot)
 • sekä omavastuuosuuden, joka muodostuu palveluntuottajan perimän ateriamaksun ja palvelumaksun kokonaiskustannuksista vähennettynä palvelusetelin arvo

Tehostetun palvelusemisen palvelusetelissä on käytössä palveluseteli sääntökirja, joka sisältää kaksi osaa sääntökirjan 

Sääntökirjojen vaatimukset koskevat kaikkia vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palveluntuottajia ja palvelusetelitoiminta

Voit tiedustella mahdollisuutta palveluseteliin:

Vertaile palvelutuottajia