Siirry sisältöön

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on sisäinen ilmoituskanava, joka perustuu EU:n ns. Whistleblowing-direktiiviin ja sen pohjalta säädettyyn kansalliseen ilmoittajansuojelulakiin.

Kuvassa valkoisia kirjekuoria harmaalla taustalla.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella on sisäinen ilmoituskanava, joka perustuu EU:n ns. Whistleblowing-direktiiviin ja sen pohjalta säädettyyn kansalliseen ilmoittajansuojelulakiin.

Kanavan tavoitteena on korruption, petosten ja väärinkäytösten torjunta. Tarkoituksena on varmistaa, että arkaluontoisista asioista voi ilmoittaa turvallisesti ja ilmoittajia suojellaan.

Vääriä tai harhaanjohtavia tietoja koskevat ilmoitukset eivät anna aihetta suojeluun. Ilmoittaja voi joutua rikosvastuuseen tahallisesta väärien tietojen ilmoittamisesta.

Ilmoituksen voi tehdä henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa. Hyvinvointialueen työntekijät voivat tehdä ilmoituksia sisäisen ilmoituskanavan kautta, joka löytyy hyvinvointialueen sisäisestä intranetistä.

Muut hyvinvointialueella työssään tai työnsä yhteydessä väärinkäytösepäilyjä havainneet voivat antaa ilmoituksensa ulkoisen Oikeuskansleriviraston ilmoituskanavan kautta. Tätä viranomaiskanavaa ylläpitää oikeuskanslerin virasto ja sinne ilmoituksen voivat tehdä:

  • Entiset työntekijät, harjoittelijat, työnhakuun osallistuneet
  • Vapaaehtoistyöntekijät, avustajat ja kolmannet tahot
  • Itsenäiset ammatinharjoittajat
  • Toimeksisaajien, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien palveluksessa olevat henkilöt, ml. vuokratyöläiset
  • Ilmoittaja voi olla oikeus- tai luonnollinen henkilö

Oikeuskanslerinvirasto siirtää ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille suojatulla sähköpostilla.

Suosittelemme keskustelemaan väärinkäytösepäilystä ensisijaisesti hyvinvointialueen asiasta vastaavan henkilön kanssa. Mikäli et halua tuoda asiaa organisaation vastuuhenkilöille, voit käyttää ilmoituskanavaa. Viranomaiskanavaan ilmoitus jätetään omalla nimellä. Henkilötiedot suojataan.

Oikeuskanslerin ilmoituskanava

Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022)

Tavanomaista palautetta, esimerkiksi asiakas- tai sidosryhmäpalautetta, tulee antaa normaaleja palautekanavia käyttäen:

Palaute ja asiakaskokemus