Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen allianssi (Hyte-allianssi kumppanuusmalli)

Olemme Keusotessa tiivistäneet yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Olemme Keusotessa tiivistäneet yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi. Etsimme järjestöistä yhdyshenkilöitä Keusoten palvelualueiden toimijoille vastinpariksi keväästä 2022 alkaen. Keski-Uudenmaan järjestötoimija, tule sinäkin mukaan tuomaan esille järjestönne osaamista kuntien asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi!

Järjestölähtöisen toiminnan tulee olla sitä tarvitsevien ulottuvilla helposti. Keusoten on palveluiden järjestäjänä huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen järjestölähtöisestä toiminnasta. Monitoimijainen yhdessä tekeminen lisää myös järjestöjen sekä muiden toimijoiden tietoisuutta alueella tarjolla olevasta toiminnasta ja auttaa myös heitä ohjaamaan asukkaita sopivan tuen piiriin. Lisäksi on tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus itsenäisesti etsiä tarvitsemaansa tietoa järjestö- ja muusta terveyden edistämisen toiminnasta myös Keusoten verkkosivuilta. Tätä työtä jatkamme keväällä 2022. Järjestöt ovat tärkeitä toimijoita hyvinvoinnin edistäjänä.

Yhteistyöhanke (HYTE-allianssi) sai STM:ltä rahoitusta vuosille 2020-2021. Hankkeessa on kuvattu ennaltaehkäisyn näkökulmasta asukaspolkuja, joissa olemme kuvanneet järjestöjen erityisosaamista. HYTE-allianssi-hankkeen tarkoituksena oli pyrkiä tunnistamaan alueen sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä niiden tekemä työ ja vahvistaa yhteistyötä ja tietoa muiden toimijoiden, kuntien ja Keusoten välillä. Yhteistyöllä terveyden edistämiseen liittyvä toiminta saadaan lähemmäs asukkaita. Hanketyöskentelyssä oli mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita. Vaikka hanke päättyi 2021 vuoden lopussa. Jatkamme yhteistyön tiivistämistä edelleen.

Hyte-allianssi kumppanuusmalli

Monialaisella yhteistoiminnalla hyvinvointialueemme asukas saa oikea-aikaista palvelua oikeassa paikassa, oikean ajan. Palvelutehtävämme on tukea ja parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Hyte-allianssi kumppanuusmallin palvelukonsepti on luotu avoimessa yhteistyössä ja tasavertaisina kumppaneina kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteiskehittäminen on alueellista toimintakulttuuria, jossa innovointi ja nopeat kokeilut ovat mahdollisia. Tavoitteena on kustannustehokkaiden ja laadukkaiden palveluiden kehittäminen.

Yhdessä sovitut toimintatavat: Järjestöjen yhteistyö on vakioitu Keusoten palveluprosesseihin, kunnat tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä omilla palveluillaan, järjestöt tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä omalla toiminnallaan, sopimukset. Yhteistyö ja kehittäminen: Säännölliset yhteistyötapaamiset -vuoropuhelua, erilliset ilmiötyöpajat teeman ympärillä, mukana alusta saakka - konkreettisia toimintoja, viestintäsuunnitelma -reaaliaikainen tiedonjakaminen, yhteistyötoiminnan palautteen seuranta -järjestöneuvottelukunta?. Yhdyshenkilöt: Keusoten yhdyshenkilöt listattu Allianssi-nettisivuilla, järjestöjen yhdyshenkilöt omilla nettisivuilla, kuntien yhdyshenkilöt omalla nettisivullaan. Kohtaamispaikat: -Tarjoamme tilojamme maksutta järjestöjen käyttöön. Selvitystyö Keusotessa alkaa keväällä 2022, -järjestöt tutustuvat tiloihin ja siihen koskeviin ohjeisiin ja toimii niiden mukaan.

Kokousaikataulujen vuosikello

 • Ikäverkosto / teemaverkosto 28.3.2023
 • Mistä löydän edullisia harrastusmahdollisuuksia / työpaja 29.3.2023
 • Hyte-allianssi nimikilpailu / allianssitiimi 5.4.2023
 • Nuorten liikkumis- ja elintapa / urheilukellohanke yhteiskehittäminen 17.4.2023
 • Monialajärjestöt / teemaverkosto 26.4.2023
 • Aihe auki / työpaja 10.5.2023
 • Ilmiöpajojen tuotos / työpaja 24.5.2023

Allianssitiimi

Allianssi-tiimissä on mukana Keusoten palvelualueiden edustajat sekä järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja ja sihteeri.

Työpajat

Työpajoissa on mukana Keusoten, kuntien ja seurakuntien työntekijöitä sekä järjestöjen edustajia työpajan aiheesta riippuen.

Teemaverkostojen ilmiötyöpajat

Järjestöneuvottelukunnan eri teemaverkostojen ympärille kutsutaan mukaan Keusoten, kuntien ja seurakuntien edustajat miettimään yhdessä uusia toimintamalleja asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Hyte-allianssi kumppanuusmallissa mukana olevat toimijat

Mukana on myös edustajia Keusoten palveluista, alueen kunnista sekä ev.lut seurakunnista.

Keusoten vastinparit

Mikäli sinulla on kysyttävää Keusoten palveluista tai haluaisit aloittaa yhteistyön, voit olla yhteydessä Keusoten vastinpareihin.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@keusote.fi

 • Avopalvelut – hoitotyön esimies Arja Puputti-Rantsi ja johtava asiantuntija Leena Kurki-Kangas
 • Kuntoutuspalvelut – koordinoiva esimies Ilona Lahti ja johtava asiantuntija Leena Kurki-Kangas
 • Sairaalapalvelut ja kotona asumisen palveluiden lääketieteellinen tuki – koordinoiva esimies Teija Malassu ja johtava asiantuntija Leena Kurki-Kangas
 • Kliiniset tukipalvelut (mm. apteekki) – asiakkuuspäällikkö Miia Seistilä-Kyle
 • Aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut – johtava asiantuntija Kimmo Mäkelä
 • Kotona asumisen palvelut – koordinoiva esimies Marjaana Siponen ja asiantuntija Anu Timonen
 • Ikäihmisten palvelut, ympärivuorokautiset palvelut – johtava asiantuntija Marjo Liimatainen
 • Lastensuojelun avohuolto ja sijaishuollon palvelut – Johtava asiantuntija Mira Ropponen ja erityissosiaaliohjaaja Riikka Rask
 • Perhekeskuspalvelut – erityisasiantuntija Mirva Illi-Lampio
 • Vammaispalvelut – koordinoiva esimies Petra Katilainen, varalla johtava asiantuntija Katja Vuori
 • Asiakasohjaus – erityisasiantuntija Eija Mansnerus, varalla asiakasohjauksen päällikkö Leena Säkäjärvi
 • ICT-toiminta – ICT-kehittämispäällikkö Jussi Niemi
 • Sähköinen omahoito ja asiointi hyte-työssä – erityisasiantuntija Katri Patronen
 • Järjestöjen ja Keusoten yhteinen hyte-viestintä – erityisasiantuntija Laura Busi

Järjestö- ja yhdistystoiminta

Erilaisia järjestöjä on alueella yhteensä 2500, joista jäsenenä on Hyvinkään Yhdistyksillä ja Yhdistysverkostolla yhteensä n.100 sote-järjestöä. Lisäksi alueella on paljon yhdistyksiä, jotka eivät ole kummankaan jäseniä. Yhteistyötä tehdään tällä hetkellä tiiviisti järjestöjenjärjestöjen sekä paikallisten sote-järjestöjen kanssa (mm. Allianssi-hankkeessa). Tapaamisten kautta verkostoidutaan, varmistetaan tiedonkulku sekä vahvistetaan vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Keusoten sisäistä järjestöyhteistyöverkostoa pyritään selkeyttämään ja ohjaamaan paremmin asukkaita myös järjestöjen toimintojen pariin.

Keski-Uudellamaalla toimii kaksi sote-järjestöjen järjestöä:

 • Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Nurmijärvi, Tuusula ja Keusoten alueen ulkopuolella Kerava)
 • Hyvinkään yhdistykset ry (Hyvy, Hyvinkää).

Kumppanuusmalli

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkosivut

Hyvinvointialueen järjestöinfo 7.12.2022

Miten Keski-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa tehdä yhteistyötä alueen järjestöjen kanssa? Järjestimme 7.12. järjestöinfon. Katso infossa näytetty materiaali seuraavasta tiedostosta