Siirry sisältöön

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset

Järjestöt voivat hakea Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta avustuksia toimintaansa Hyte-verkoston toiminnan mukaisesti vielä vuonna 2024 koko vuoden. Kesällä 2024 kesä-heinäkuussa ei käsitellä järjestöavustushakemuksia. Vuodesta 2025 lähtien avustusten hakuaika on vuosittain 15.1.-15.2.

Järjestöavustusta voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä muut vastaavat järjestötoimijat, jotka edistävät Keski-Uudenmaan alueella kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestötoimijat voivat hakea rahoitusta myös yhdessä toteutettavaan toimintaan muiden toimijoiden kanssa. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota järjestöjen kykyyn tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki euromääräiset avustushakemukset (myös kumppanuusavustuksissa) tulee tehdä hakulomaketta käyttäen. Kumppanuussopimukset neuvotellaan tapauskohtaisesti. Keusoten yhteistyökumppaneiden tulee kirjata toimintonsa Lähellä.fi -alustalle.

Hyvinvointialueen kumppanuus ja euromääräisten järjestöavustusten saajien toiminnan tulee tukea alueen kuntalaisten hyvinvointia ja edistää terveyttä sekä toiminnan tulee pohjautua Alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 tavoitteisiin, joita ovat:

 • Sairastavuus vähenee
 • Liikkuminen lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
 • Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee
 • Yksinäisyyden kokemus vähenee
 • Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
 • Mielenterveysongelmien määrä laskee
 • Päihteiden käyttö (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) vähenee

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue myöntää Hyte-verkoston (entinen Hyte-Allianssi -toimintamalli) kumppanuusavustuksia hakemusten pisteytysten ja selvitysten perusteella.

Avustukset ovat tarkoitettu järjestölähtöiseen toimintaan niin, että kohderyhmänä on Keski-Uudenmaan alueella asuvat kuntalaiset ja toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti osallistujille avointa. Toiminnan tulee täydentää alueen sote-palveluja sekä tukea hyvinvointialueen palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista. Hyte-verkoston mukaisia avustuksia seurataan ja arvioidaan raportoimalla avustusten avulla toteutettua toimintaa vuosittain alueen hyvinvointikertomuksessa. Kevätkaudella järjestetään avoin järjestötapaaminen. Avustuksia saaneet toimijat kutsutaan vuosittain lokakuussa osallistumaan Hyvinvointialueen koolle kutsumaan vertaistyöpajaan.

Järjestöavustukset Keusotessa 2024

 • Elämäni sankari ry – ehkäisevä päihdetyö 7-9 luokkalaisille, 5100 €
 • Hyvinkään seudun Mielenterveysseura ry, Kriisikeskus Hymise ry – henkilöstön vahvistamiseen yhdellä työntekijällä, jotta pystytään ottamaan vastaan asiakkaita kahden viikon sisällä yhteydenotosta, 18 000€
 • Kasvatus- ja perheneuvonta ry – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus Kasper -hanke
 • Klubitalot Nurmijärvi ja Tuusula – tavoitteelliseen toimintaan työikäisille, opinto- ja työvalmennukseen sekä henkilöstökuluihin 288 000€
 • Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso – Mielenterveyskuntoutujan mielenterveyden edistämistä matalan kynnyksen kohtaamispaikan, ryhmä- ja vapaaehtoistoiminnan avulla 30 000€. Mahdollistaa nykyiset palvelut kasvavassa laajuudessa ja on alueellista toimintaa.
 • Setlementti Louhela – omarahoitteinen kumppanuussopimus 15 000€. Stea hanke työikäisten yksinäisyydestä kärsivien tavoittamiseksi ja osallistamiseksi.
 • Siskot ja Simot & Hyvinkään yhdistykset ry – kumppanuussopimus, yhteinen Stea-rahoitushaku Alueellinen etsivä vanhustyö
 • Suomen uusperheiden liitto – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus. Uusperheiden hyvinvoinnin edistämiseen STEA:n rahoittaman mobiiliavusteisen perheintervention (StepApp-valmennuksen) kouluttamiseen, levittämiseen ja toteuttamiseen
 • Suvanto ry – turvallisen vanhuuden puolesta, 5 000€. Yhdistys tarjoaa Stea-rahoituksen avulla ikääntyneille väkivallan kokijoille, tekijöille ja heidän läheisilleen lyhytkestoista apua.
 • Vammaisfoorumi ry, Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma, kumppanuussopimus, ohjaus-, vertaisryhmä- ja koulutuspalvelut
 • Werkko ry – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus (koulutuksen kokouskulukorvaukset), Kettuluuta toimintaan 2500 €, vertaisohjaajatoiminnan kouluttaminen ja levittäminen Keski-Uudellemaalle
 • Väestöliitto – kumppanuussopimus, keskusteluapua vanhemmille, joiden perheessä on alle 18v lapsia
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto – neuvottelut kesken

Järjestöavustukset Keusotessa 2023

 • Ehyt ry – kumppanuussopimus, yhteinen STM-hankehaku ehkäisevään päihdetyöhön
 • Kasvatus- ja perheneuvonta ry – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus
 • Uusperheiden liitto – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus. Uusperheiden hyvinvoinnin edistämiseen STEA:n rahoittaman mobiiliavusteisen perheintervention (StepApp-valmennuksen) kouluttamiseen, levittämiseen ja toteuttamiseen
 • Werkko ry – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus (koulutuksen kokouskulukorvaukset), Kettuluuta toimintaan 2500 €, vertaisohjaajatoiminnan kouluttaminen ja levittäminen Keski-Uudellemaalle
 • HOPE Yhdessä yhteisesti ry – vähävaraisten perheiden vaate- ja tavaralahjoituksiin sekä tilavuokraan 10 000 €
 • Klubitalot Nurmijärvi ja Tuusula – tavoitteelliseen toimintaan työikäisille, opinto- ja työvalmennukseen sekä henkilöstökuluihin 360 000€
 • Keski-Uudenmaan Mannerheimin lastensuojeluliitto – Perhekummitoimintaan, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaan ja ABC-vanhemmuusryhmään 25 000€
 • Elämäni sankari ry – ehkäisevä päihdetyö 7-9 luokkalaisille 5100 €
 • Verso – mielenterveys- ja päihdeasiakkaille matalan kynnyksen toimintaa vertaistukiryhmien muodossa, arjenhallinnan lisääminen, vertaistuki, yksinäisyyden vähentyminen, osallisuuden vahvistuminen, mielekkään tekemisen löytyminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen ja ikäihmisten päivätoimintaa 11 000€