Siirry sisältöön

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset

Järjestöt voivat hakea Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta avustuksia toimintaansa Hyte-allianssi kumppanuusmallin mukaisesti. Järjestöavustusta voivat hakea rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset sekä muut vastaavat järjestötoimijat, jotka edistävät Keski-Uudenmaan alueella kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Järjestötoimijat voivat hakea rahoitusta myös yhdessä toteutettavaan toimintaan muiden toimijoiden kanssa. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota järjestöjen kykyyn tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointialueen kumppanuus ja euromääräisten järjestöavustusten saajien toiminnan tulee tukea alueen kuntalaisten hyvinvointia ja edistää terveyttä sekä toiminnan tulee pohjautua Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteisiin, joita ovat:

 • Sairastavuus vähenee
 • Liikkuminen lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
 • Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee
 • Yksinäisyyden kokemus vähenee
 • Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
 • Mielenterveysongelmien määrä laskee
 • Päihteiden käyttö (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) vähenee

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue myöntää Hyte-allianssi kumppanuusavustuksia vuodelle 2023 hakemusten pisteytysten perusteella.

Avustukset ovat tarkoitettu järjestölähtöiseen toimintaan niin, että kohderyhmänä on Keski-Uudenmaan alueella asuvat kuntalaiset ja toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti osallistujille avointa. Toiminnan tulee täydentää alueen sote-palveluja sekä tukea hyvinvointialueen palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.

Hyte-allianssi kumppanuusmallin mukaisia avustuksia seurataan ja arvioidaan raportoimalla avustusten avulla toteutettua toimintaa vuosittain alueen hyvinvointikertomuksessa.

Avustuksia saaneet toimijat kutsutaan vuosittain osallistumaan Hyvinvointialueen koolle kutsumaan vertaistyöpajaan. Seuraava työpaja järjestetään syksyllä 2023.

Järjestöavustukset Keusotessa

 • Ehyt ry – kumppanuussopimus, yhteinen STM-hankehaku ehkäisevään päihdetyöhön
 • Kasvatus- ja perheneuvonta ry – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus
 • Uusperheiden liitto – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus. Uusperheiden hyvinvoinnin edistämiseen STEA:n rahoittaman mobiiliavusteisen perheintervention (StepApp-valmennuksen) kouluttamiseen, levittämiseen ja toteuttamiseen
 • Werkko ry – kumppanuussopimus, STEA-rahoitus (koulutuksen kokouskulukorvaukset), Kettuluuta toimintaan 2500 €, vertaisohjaajatoiminnan kouluttaminen ja levittäminen Keski-Uudellemaalle
 • HOPE Yhdessä yhteisesti ry – vähävaraisten perheiden vaate- ja tavaralahjoituksiin sekä tilavuokraan 10 000 €
 • Klubitalot Nurmijärvi ja Tuusula – tavoitteelliseen toimintaan työikäisille, opinto- ja työvalmennukseen sekä henkilöstökuluihin 360 000€
 • Keski-Uudenmaan Mannerheimin lastensuojeluliitto – Perhekummitoimintaan, Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toimintaan ja ABC-vanhemmuusryhmään 25 000€
 • Elämäni sankari ry – ehkäisevä päihdetyö 7-9 luokkalaisille 5100 €
 • Verso – mielenterveys- ja päihdeasiakkaille matalan kynnyksen toimintaa vertaistukiryhmien muodossa, arjenhallinnan lisääminen, vertaistuki, yksinäisyyden vähentyminen, osallisuuden vahvistuminen, mielekkään tekemisen löytyminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen ja ikäihmisten päivätoimintaa 11 000€