Siirry sisältöön

Hankkeet

Työkykyhankkeen Kohtaamot

​Keski-Uudenmaan Työkykyhankkeen ja TYP:n toteuttamat Kohtaamot ovat ammattilaisille tarkoitettuja monialaisia työ- ja toimintakyvyn etätapaamisia, joissa …

Sote-uudistus

Sote-uudistuksen päämääränä on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja että hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat. Sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön parhaat ja tehokkaimmat toimintatavat. Tavoitteena on turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, parantaa turvallisuutta ja vastata yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin.

Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa 23.1.2022 valitaan aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Lasteri-tietopohja

Lasteri on valtakunnallinen lastensuojelun sijaishuoltoyksiköt ja niiden valvontatiedot yhdistävä tietopohja.

Valinnanvapauskokeilut 2016-2019

Testasimme kolmea sote-uudistukseen kuuluneen valinnanvapauden elementtiä: perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen suoraa valintaa, henkilökohtaista budjettia ja suun terveydenhuollon yksikön suoraa valintaa.