Siirry sisältöön

Kun kriisi yllättää, tukea on tarjolla

Kun elämässä tapahtuu jokin suuri ja kielteinen odottamaton muutos, voidaan puhua äkillisestä kriisistä. Kriisin voi kohdata esimerkiksi joutuessaan väkivallan kohteeksi, sairastuessaan vakavasti, parisuhteen päättyessä, läheisen menehtyessä tai taloudellisen tilanteen heikentyessä. Kriisin voi kokea myös joutuessaan erilaisiin läheltä piti tilanteisiin tai joutuessaan seuraamaan sivusta järkyttävää tapahtumaa. Lisäksi ajankohtaiset maailmanlaajuiset kriisit voivat tuottaa ylimääräistä stressiä.

Kriisiä läpikäyvä saattaa kokea monenlaisia oireita ja tuntemuksia, kuten ahdistusta, masentuneisuutta, unettomuutta, ärtyneisyyttä ja fyysisiä kipuja. Perusturvallisuuden tunne voi heikentyä ja ote elämästä kadota. Joskus ihmisen omat voimavarat eivät riitä selviytymään raskaasta tilanteesta yksin, jolloin ulkopuolinen apu on tarpeen.

Tukea järjestöiltä, yhdistyksiltä ja uskonnollisilta yhteisöiltä

Tukea Keusotesta

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Voit olla yhteydessä sosiaali- ja kriisipäivystykseen, jos sinua tai läheistäsi on kohdannut äkillinen traumaattinen kriisi, onnettomuus tai muu yllättävä ja järkyttävä tapahtuma, johon et ole voinut varautua

  • Elämänkriiseissä annamme ohjausta ja neuvontaa tai ohjaamme sopivaan palveluun.
  • Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä organisoimme psykososiaalista tukea suuronnettomuuksissa ja erityistilanteissa. Psykososiaalinen tuki kattaa sekä akuutin kriisityön että päivystyksellisen sosiaalityön näissä tilanteissa.
  • Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen puhelinnumero on 019 711 0721. Avoinna joka päivä kaikkina vuorokauden aikoina

Lapsiperheiden ja nuorten palvelut

  • Normaali.fi -nuorten chat-palvelu, ma-to klo 16-18. Ammattilaiset auttavat sinua elämän erilaisissa pulmissa. Chatti palvelee yläkouluikäisistä ylöspäin ja keskusteluaiheita voivat olla mm. yksinäisyys, ahdistus, masennus
  • Nuorisoasemalla saat ohjausta, tukea ja hoitoa eri elämäntilanteissa ja kriiseissä

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Voit soittaa Keusoten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen, p. 019 226 0404 , avoinna ma–to klo 8–15, pe klo 8–13. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.

  • Suosittelemme Terapianavigaattorin oirekyselyn täyttämistä sujuvoittaaksesi hoidon tarpeesi arviointia
  • Täytettyäsi Terapianavigaattorin oirekyselyn, ota puhelimitse yhteyttä aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen.
  • JUSTin lähineuvontapisteessä, ma–pe klo 9–15 (os. Lääkärikuja 1, 2. krs, Järvenpää). Lähineuvontapiste on vuoden 2022 loppuun kestävä kokeilu. Palvelun mahdollinen jatkaminen ja laajentaminen arvioidaan kokeilusta saadun tiedon perusteella.

Tämän sivun sisältö on tehty monialaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen allianssihankkeessa (Hyte-allianssi). Hanketyöskentelyssä on ollut mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita.