Siirry sisältöön

Ehkäise muistiongelmia – pidä huoli aivoterveydestäsi

Toimivan muistin ja vireän aivotoiminnan kannalta on tärkeää pitää huolta aivoterveydestä. Tärkeitä tekijöitä ovat aivojen käyttäminen monipuolisesti kaikissa ikävaiheissa, aivojen suojaaminen vammoilta, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio ja liikunta sekä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy ja hoito. Elinikäinen oppiminen ja itsestä huolehtiminen vaikuttavat positiivisesti myös muistiin. Suuri osa unohteluista voi johtua kehnosta keskittymisestä aiheeseen, mutta jos keskittyminen on vaikeaa ja ajatukset ovat hajanaisia voi kyseessä olla aivojen ylikuormittuminen. Tällöin on tärkeää pyrkiä vähentämään aivokuormitusta esimerkiksi rentoutumalla itselle mielekkäiden asioiden parissa.

Aivokuormitusta aiheuttavia tekijöitä

  • Arjen haasteet ja kiireet
  • Vaikeat elämäntilanteet, huolet ja murheet
  • Työ- tai opiskelustressi
  • Riittämätön lepo, unen puute
  • Runsas median käyttö (mm. televisio, tietokone, kännykkä)
  • Vaatimukset tiedon käsittelyyn niin työelämässä kuin vapaa-ajalla, paljon muistettavaa

Tämän sivun sisältö on tehty monialaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja Tämä asukaspolku on tehty monialaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeessa (Keusoten Hyte-verkosto). Hanketyöskentelyssä on ollut mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita.