Siirry sisältöön

Muistissa tapahtuu muutoksia läpi elämän

Suurin osa arjen unohteluista johtuu kehnosta keskittymisestä aiheeseen, eikä siis ole vakavaa. Elinikäinen oppiminen ja itsestä huolehtiminen vaikuttavat positiivisesti myös muistiin. Toimivan muistin ja vireän aivotoiminnan kannalta on tärkeää pitää huolta aivoterveydestä. Tärkeitä tekijöitä ovat aivojen käyttäminen monipuolisesti kaikissa ikävaiheissa, aivojen suojaaminen vammoilta, terveellinen ja monipuolinen ruokavalio ja liikunta sekä sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy- ja hoito.

Muistia koskevissa epäilyissä (pois lukien kotihoito) ollaan yhteydessä omaan terveysasemaan, jossa tarvittaessa käynnistetään tutkimukset ja ohjataan geriatriselle poliklinikalle.

Tämän sivun sisältö on tehty monialaisessa yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen allianssihankkeessa (Hyte-allianssi). Hanketyöskentelyssä on ollut mukana edustajia alueen kunnista, kuntalaisia, järjestöjä, yhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä sekä julkisia sosiaali- ja terveysorganisaatioita.