Siirry sisältöön

Omais- ja perhehoitoa kehitetään Keusotessa

Keusotessa on käynnistetty syksyllä 2023 ikääntyneiden ja vammaisten omais- ja perhehoidon palveluiden kehittämisen liittyviä toimenpiteitä osana Kestävä kasvu –hanketta (RRP2). Syksyllä 2024 siirrytään omais- ja perhehoidon keskitettyyn toimintamalliin.

Aikaisemmin ikääntyneiden ja vammaisten omais- ja perhehoidon palveluissa on ollut kuntakohtaisia eroja, mikä on aiheuttanut ruuhkia joissain kunnissa. Keskitetty toimintamalli tasaa asiakasvirtoja ja ehkäisee ruuhkautumista. Toimintamallia on käsitelty toukokuun aikana myös Keusoten alueen vanhus- ja vammaisneuvostoissa.

Asiakkaita palvellaan jatkossakin oman kotikuntansa alueella ja heille nimetään omais- tai perhehoidon palveluista vastaava omatyöntekijä. Hakemusprosesseja, palvelun myöntämistä ja omatyöntekijyyteen liittyviä käytäntöjä yhtenäistetään. Tarkempi ajankohta mallin käyttöönotolle täsmentyy myöhemmin. Asiasta tiedotetaan tarkemmin syksyllä.

Uudistuksen hyötyjä asiakkaalle

Palvelukokonaisuutta koordinoidaan yhdestä paikasta, mikä edistää palvelun saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Asiakasta palvellaan yhden luukun periaatteella ja kaikki tarvittava tieto saadaan yhdestä paikasta. Asiakas saa neuvonnasta ja ohjauksesta apua kysymyksiinsä ja tarvittaessa yhteydenotto ohjataan omatyöntekijälle. Omais- ja perhehoitajien rekrytoinnit, valmennukset ja tukitoimet voidaan jatkossa tarjota keskitetysti ja entistä tehokkaammin. Myös palkkioiden maksatus on keskitettyä.

Lisätietoja

Jonna Kaplas, projektikoordinaattori
jonna.kaplas@keusote.fi

Mervi Vornanen, projektipäällikkö
mervi.vornanen@keusote.fi

Kestävä kasvu –hankkeen (RRP2) rahoittaa Euroopan unionin kertaluontoinen elpymisväline (NextGenerationEU).

Euroopan Unionin kertaluontoisen elpymisvälineen logo.