Siirry sisältöön

Työ- ja toimintakyvyn itsearvioinnin Omavire-digipalvelua pilotoidaan Keusotessa

Pilotointi käynnistyy 19.6.2024 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Päätös Omavireen mahdollisesta pysyvästä käyttöönotosta tehdään loppuvuodesta. Pilotoinnin tavoitteena on kerätä kokemuksia mahdollisimman laajasti eri palvelujen ammattilaisilta ja asiakkailta Omavireen hyödyistä.

Omavire on asukkaalle ja ammattilaiselle yhteinen digitaalinen palvelu työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin. Arviointi sisältää muun muassa tilannekartoituksen, erilaisia testejä ja tehtäviä, ohjausta, neuvontaa sekä mahdollisuuden tiedonvälitykseen ja oman tilanteen edistämiseen asukkaan ja ammattilaisen välillä.

Omavire auttaa tunnistamaan mahdolliset vahvuudet, kehittämiskohteet ja tuen tarpeet. Palvelu toimii apuna, tukena ja virtuaalisena kannustajana matkalla kohti positiivista muutosta omassa työ- ja toimintakyvyssä. Omavireen avulla pyritään siirtämään palvelujen painopistettä ennaltaehkäisemiseen ja edistämään ongelmien varhaista tunnistamista. Digipalvelu myös vapauttaa henkilöstöresursseja niihin asiakaskohtaamisiin, joita ei ole mahdollista toteuttaa etänä.

Pilotoinnissa ovat alkuvaiheessa mukana seuraavat yksiköt:

  • Nuorten aikuisten asiakasohjaus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Aikuisten avokuntoutus
  • Työikäisten asiakasohjaus
  • Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)
  • Lisäksi syksyllä pilottiin liittyvät kaikki toisen asteen oppilaitosten kuraattorit ja psykologit.

Muutkin kuin pilotointiin osallistuvien yksiköiden asiakkaat voivat hyödyntää Omavirettä omatoimisesti, mutta tässä vaiheessa he eivät voi käsitellä tuloksia ammattilaisen kanssa. Löydät Omavireen alla olevasta linkistä.

Omavire on DigiFinlandin kehittämä palvelu. Keusoten lisäksi kehittämistyössä ja pilotoinnissa ovat mukana Satakunnan, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet sekä Helsinki.

Lisätietoja

Noora Nuutinen, ICT-kehittämispäällikkö
noora.nuutinen@keusote.fi

Pilotointi toteutetaan osana Kestävä kasvu -hanketta (RRP2). Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin kertaluontoinen elpymisväline (NextGenerationEU).

Euroopan Unionin kertaluontoisen elpymisvälineen logo.