Siirry sisältöön

Potilaiden siirtymistä sujuvoitetaan uudella järjestelmällä

Potilassiirtojärjestelmä Uomalla sujuvoitetaan potilaiden siirtymistä ja puretaan pullonkauloja sosiaali- ja terveydenhuollon eri yksiköiden välillä. Laajempana tavoitteena on tehostaa HUSin ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen välistä yhteistyötä, jolloin samalla edistetään potilaiden hoitoon pääsyä.

Uoma on otettu vastikään käyttöön Keusoten Kuntoutuskeskuksessa Kiljavalla sekä arviointi- ja kuntoutusyksikössä Tuusulassa (KOTA). Käyttöönotto on ollut henkilöstön mukaan erittäin onnistunutta. Seuraavaksi Uoma otetaan käyttöön Keusoten kotihoidossa sekä HUSin Hyvinkään sairaalan medisiinisillä poliklinikoilla 11.6.2024. Käyttöönottoa jatketaan tulevana syksynä 2024 seuraavasti:

  • Arviointi- ja kotikuntoutustiimi (Kotihoidon uudet asiakkuudet)
  • Ridasjärven päihdehoitokeskus
  • Asiakasohjaus

Tavoitteena on ottaa Uoma käyttöön koko Keusotessa, mutta edellä mainittujen yksikköjen lisäksi päätöksiä käyttöönotosta ei ole vielä tehty. Käyttöönotto toteutetaan vaiheistetusti, jotta vaikutus muihin perustoimintoihin pysyy mahdollisimman vähäisenä. Uoma on ollut käytössä aikaisemmin Keusoten akuuttiosastoilla ja kotisairaalassa sekä HUS Hyvinkään sairaalan yhteispäivystyksessä ja vuodeosastoilla.

Lisätietoja

Erja Pentti, hankejohtaja
erja.pentti@keusote.fi

Stina Kettunen, projektipäällikkö (Keusote)
stina.kettunen@nhg.fi

Marja-Terttu Toivonen, projektipäällikkö (HUS)
marja-terttu.toivonen@hus.fi

Lisätietoa Uomasta (unitary.fi)

Uoman kilpailutus, hankinta, käyttöönotto ja jalkauttaminen toteutetaan osana Kestävä kasvu -hanketta. Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin kertaluontoinen elpymisväline (NextGenerationEU).

Euroopan Unionin kertaluontoisen elpymisvälineen logo.