Siirry sisältöön

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Tällä lomakkeella voit ottaa yhteyttä Keusoten sosiaalipalveluihin.

Mikäli teet yhteydenoton toisesta henkilöstä tai toisen henkilön puolesta, sinulla tulee olla yhteydenottoa koskevan henkilön, hänen huoltajansa tai laillisen edustajan suostumus. Mikäli sinulla ei ole suostumusta, käytä aikuisista yli 18-vuotiaista henkilöistä Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus aikuisesta) -lomaketta tai tee alaikäisistä lapsista ja nuorista Lastensuojeluilmoitus.

Yhteydenotot käsitellään viimeistään seitsemän arkipäivän aikana.

Mikäli on kyse kiireellisestä tilanteesta ja asian käsittely ei voi odottaa enintään seitsemää arkipäivää, ota yhteyttä puhelimitse Sosiaalipäivystykseen.

Sähköposti

Puhelin

Lapsiperheiden ja nuorten neuvonta ja ohjaus
+358192260401

Työikäisten neuvonta ja ohjaus
+358192260402

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus
+358192260403

Verkkosivu

Palvelut ja yhteystiedot

Palvelun nimeä klikkaamalla pääset yhteystietoihin.

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Ota yhteyttä, kun sinua askarruttaa jokin omaan tai läheisen ihmisen ikääntymiseen, arkeen tai toimintakykyyn liittyvä asia. Tarjoamme myös konsultaatiota ammattilaisille.

Lyhytaikainen asumispalvelu ikääntyneille

Tarjoamme lyhytaikaista asumispalvelua 3–6 vuorokauden hoitojaksoina omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksien mukaan yksilöllisen palvelupäätöksen mukaisia lyhytaikaisia hoitojaksoja. Lyhytaikainen asumispalvelujakso toteutetaan joko tehostetun palveluasumisen yksikössä, laitoshoidon yksikössä tai perhehoidossa.

Palveluasuminen ikääntyneille

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palvelu on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa osavuorokautisesti. Palveluihin sisältyy asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, kuten ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta.

Sosiaaliohjaus työikäisille

Sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjenhallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys huolehtii ihmisistä, kun tilanne vaatii kiireellistä ja välttämätöntä apua sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa.

Sosiaalityö työikäisille

Sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjenhallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Tehostettu palveluasuminen ikääntyneille

Tehostettu palveluasuminen on suunnattu ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Palveluun sisältyy ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut. Asiakkaalle tarjotaan hoivakodissa kodinomainen, turvallinen ja virikkeellinen asuinympäristö.

Tilapäismajoittaminen

Tilapäismajoitus on kriisitilanteissa käytettävä lyhytaikainen asuttamisvaihtoehto, joka perustuu aikuissosiaalityössä tehtyyn palvelutarpeen arvioon tai kiireellisessä tilanteessa arvioon tilapäismajoittamisen tarpeesta.