Siirry sisältöön

Palveluasuminen ikääntyneille

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa osavuorokautisesti. Palveluihin sisältyy asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, kuten ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta.

Palveluasumista tarjoaa kuntayhtymä ja yksityiset palveluntuottajat.

Toimi näin

Ole yhteydessä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen, tai tee sähköistetty yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, jos koet läheisesi tai omaisesi tarvitsevan asumispalveluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointi käynnistetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Asiakkaan asumispalvelujen tarve selvitetään asiakkaalle tehtävän palvelutarpeen arvioinnin avulla. Palvelutarpeen arviointi käsitellään SAS- (selvitä, arvioi, sijoita) työryhmässä. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun tarve palvelulle on todettu ja palvelusta on tehty myönteinen päätös. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta. Hakijan kieltäytyessä tarjotusta asumispalvelupaikasta vanhuspalvelulain mukainen velvoite kolmen kuukauden sisällä tapahtuvasta sijoittamisesta asumispalveluyksikköön raukeaa.

Asumispalvelun tarve arvioidaan säännöllisesti. Palvelua voidaan myöntää tarvittaessa määräaikaisesti ja asumispalvelupaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa asukkaan tarvetta ja toimintakykyä vastaavaksi. Jos toimintakyky kohentuu ja asumispalvelun edellytykset raukeavat, voidaan hakeutua takaisin kotihoidon asiakkaaksi.

Lähtökohtana palveluasumisen paikan saannille on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut on kokeiltu ja eri asumisvaihtoehdot on selvitetty.

Asiakasmaksut palveluasumisessa

Koronaohjeita

Toimintakyvyn arviointi

Puhelinasiointi

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
  • Maanantai 8:00 - 15:00
  • Tiistai 8:00 - 15:00
  • Keskiviikko 8:00 - 15:00
  • Torstai 8:00 - 15:00
  • Perjantai 8:00 - 13:00

Puhelinasiointi nykyisille asiakkaille

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue