Siirry sisältöön

Yhteisöllinen asuminen ikääntyneille

Yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa henkilön hallinnassa on hänen tarpeitaan vastaava asunto. Asukkaille on tarjolla sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Yhteisöllistä asumista myönnetään asiakkaalle palvelutarpeenarviointiin ja hyväksyttyihin kriteereihin perustuen. Asiakkaan tarvitsemat hoivaa ja huolenpitoa sisältävät palvelut myönnetään kotihoidon palveluina sekä tukipalveluina

Yhteisöllistä asumista tarjoaa hyvinvointialue ja yksityiset palveluntuottajat.

Toimi näin

Ole yhteydessä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen, tai tee sähköistetty yhteydenotto tai ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi, jos koet läheisesi tai omaisesi tarvitsevan asumispalveluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointi käynnistyy viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Asiakkaan asumispalvelujen tarve selvitetään asiakkaalle tehtävän palvelutarpeen arvioinnin avulla. Palvelutarpeen arviointi käsitellään SAS- (selvitä, arvioi, sijoita) työryhmässä. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun tarve palvelulle on todettu ja palvelusta on tehty myönteinen päätös. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta. Hakijan kieltäytyessä tarjotusta asumispalvelupaikasta vanhuspalvelulain mukainen velvoite kolmen kuukauden sisällä tapahtuvasta sijoittamisesta asumispalveluyksikköön raukeaa.

Asumispalvelun tarve arvioidaan säännöllisesti. Palvelua voidaan myöntää tarvittaessa määräaikaisesti ja asumispalvelupaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa asukkaan tarvetta ja toimintakykyä vastaavaksi. Jos toimintakyky kohentuu ja asumispalvelun edellytykset raukeavat, voidaan hakeutua takaisin kotihoidon asiakkaaksi.

Lähtökohtana asumispalvelun paikan saannille on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut on kokeiltu ja eri asumisvaihtoehdot on selvitetty.

Koronaohjeita

Toimintakyvyn arviointi

Palvelun myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet

Puhelinasiointi

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
  • Maanantai 9:00 - 15:00
  • Tiistai 9:00 - 15:00
  • Keskiviikko 9:00 - 15:00
  • Torstai 9:00 - 15:00
  • Perjantai 9:00 - 13:00
Kesäaikana avoinna arkipäivinä klo 9-12
  • 01.06.2024 - 31.08.2024 9:00 - 12:00

Puhelinasiointi nykyisille asiakkaille

Palvelupaikat