Siirry sisältöön

Tehostettu palveluasuminen ikääntyneille

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoiva, hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Palveluun sisältyy ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä henkilökuntaa on paikalla ja palveluja järjestetään ympärivuorokautisesti. Asiakas saa kodinomaisen, turvallisen ja virikkeellisen asuinympäristön.

Tehostettua palveluasumista tarjoaa Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymä sekä yksityiset palveluntuottajat.

Toimi näin

Jos koet läheisesi tai omaisesi tarvitsevan asumispalveluja, ota yhteyttä ikäihmisten neuvontaan ja ohjaukseen. Voit myös tehdä sähköisen yhteydenoton tai ilmoituksen sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointi käynnistetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Asumispalvelujen tarve selvitetään asiakkaalle tehtävän palvelutarpeen arvioinnin avulla. Arviointi käsitellään SAS- (selvitä, arvioi, sijoita) työryhmässä. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetty sosiaalipalvelu viimeistään kolmessa kuukaudessa siitä, kun tarve palvelulle on todettu ja siitä on tehty myönteinen päätös. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta. Hakijan kieltäytyessä tarjotusta asumispalvelupaikasta vanhuspalvelulain mukainen velvoite kolmen kuukauden sisällä tapahtuvasta sijoittamisesta asumispalveluyksikköön raukeaa.

Tarve asumispalveluun arvioidaan säännöllisesti. Palvelua voidaan myöntää tarvittaessa määräaikaisesti ja asumispalvelupaikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa asukkaan tarvetta ja toimintakykyä vastaavaksi. Toimintakyvyn kohentuessa asiakas voidaan sijoittaa kevyempään, hänen toimintakykyään vastaavaan asumismuotoon.

Tehostetun palveluasumisen paikan saannin lähtökohta on, että kaikki mahdolliset kotona asumista tukevat palvelut on kokeiltu ja eri asumisvaihtoehdot on selvitetty.

Asiakasmaksut tehostetussa palveluasumisessa

Koronaohjeita

Puhelinasiointi

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
  • Maanantai 8:00 - 15:00
  • Tiistai 8:00 - 15:00
  • Keskiviikko 8:00 - 15:00
  • Torstai 8:00 - 15:00
  • Perjantai 8:00 - 13:00

Puhelinasiointi nykyisille asiakkaille

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue