Siirry sisältöön

Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi

Työskentely alkaa, kun sinä tai perheesi jäsen ottaa yhteyttä lapsiperheiden ja nuorten neuvontaan ja ohjaukseen tai sosiaalipäivystykseen. Työskentely voi alkaa myös, jos lapsesta, nuoresta tai perheestä vastaanotetaan ilmoitus viranomaiselta tai muulta taholta.

Jos olet jo sosiaalipalvelujen asiakkuudessa tai sinulla on nimetty omatyöntekijä tai vastuutyöntekijä, ota yhteyttä suoraan häneen. Yhteystietoja löydät palvelukohtaisesti Keusoten verkkosivuilta.

Yhteydenoton tai ilmoituksen perusteella tehdään ensiarviointi seitsemän arkipäivän aikana yhteydenoton tai ilmoituksen saapumisesta. Ensiarvioinnissa selvitetään mm. perheesi kiireellisen avun tarve ja toimitaan aina tilanteen mukaan. Ensiarviointi voidaan toteuttaa yhtenä tai useampana kontaktina puhelimitse, etäyhteydellä tai tapaamisena. Mikäli ensiarviointityöskentelyn aikana perheesi tilanteeseen ei löydy sopivaa ratkaisua, aloitetaan palvelutarpeen arviointi, jossa perheesi tilanne selvitetään kokonaisvaltaisemmin.

Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhtenä tai useampana tapaamisena, jossa tavataan tilanteen mukaan yhdessä tai erikseen perheesi jäseniä sekä tarvittaessa muita läheisiä ihmisiä ja ammattilaisia. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään perheesi tuen tarpeet ja järjestetään teille tarvittavat palvelut ja tuki.

Palvelutarpeen arviointiin kuuluu lapsen tai nuoren tapaaminen ja osallistaminen arviointityöskentelyyn ja tuen tarpeen selvittämiseen. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys kokonaistilanteesta ja löytää yhdessä ratkaisuja, jotka tukisivat perhettäsi parhaiten. Koska jokainen perhe on erilainen, myös jokainen palvelutarpeen arviointi on erilainen ja se toteutetaan sinun sekä perheesi jäsenten yksilölliset tarpeet, toiveet ja mielipiteet huomioiden. Palvelutarpeen arvioinnin aikana selvitetään tarvittaessa myös lastensuojelun tarve.

Mikäli arvioinnin aikana todetaan, että lapsi tai nuori on erityisen tuen tarpeen tarpeessa ja lapsen tai perheen tilanne vaatii pitkäkestoista ja suunnitelmallista tukea, lapselle nimetään omatyöntekijä. Omatyöntekijä vastaa perheen tuen koordinoinnista ja palvelujen yhteensovittamisesta sekä toimii yhteyshenkilönä, mikäli tilanteenne muuttuu tai teillä herää kysymyksiä.

Toimi näin

Kun otat yhteyttä omasta tilanteesta

 1. Ota yhteyttä Lapsiperheiden ja nuorten neuvontaan ja ohjaukseen haluamallasi tavalla. Kiireellisessä tilanteessa ota yhteyttä Sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen 112.
 2. Kerro ammattilaiselle tilanteestasi omin sanoin
 3. Sovi ammattilaisen kanssa ensiarvioinnin tai palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisesta ja toimi annettujen ohjeiden mukaan.
 4. Voit tehdä tilanteestasi sähköisellä yhteydenottolomakkeella ilmoituksen Yhteydenotto tuen tarpeen arvoimiseksi. Lomake löytyy verkkosivuilta, josta löytyy ohjeet sen täyttämiseen ja tunnistautumiseen.

Kun ilmoitat alaikäisestä lapsesta tai nuoresta, toisesta perheestä tai perheen huoltajasta

 1. Pyri ottamaan huoli puheeksi asianomaisten kanssa. Mikäli keskustelu onnistuu ja tilanne aiheuttaa edelleen yhteisesti huolta, kannusta perheen jäseniä ottamaan itse yhteyttä Lapsiperheiden ja nuorten neuvontaan ja ohjaukseen.
 2. Joskus huolen puheeksi otto ei ole mahdollista tai yhteinen keskustelu toisen henkilön kanssa ei tuota toivottua tulosta. Jos sinulla on edelleen huoli toisen perheen tilanteesta tai heidän alaikäisistä lapsistaan tai nuorista, ilmoita asiasta Lapsiperheiden ja nuorten neuvontaan ja ohjaukseen. Kiireellisessä tilanteessa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen 112. Voit tehdä ilmoituksen halutessasi nimettömänä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu perheille, joissa on alaikäisiä (0-17 v) lapsia tai nuoria ja jotka asuvat tai oleskelevat Keusoten alueella Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä, Pornaisissa tai Tuusulassa.

Myös lapsi tai nuori voi ottaa itse yhteyttä.

Puhelinasiointi

Lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
 • Maanantai 9:00 - 15:00
 • Tiistai 9:00 - 15:00
 • Keskiviikko 9:00 - 15:00
 • Torstai 9:00 - 15:00
 • Perjantai 9:00 - 13:00

Sosiaalipäivystys virka-aikana

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä. Arkipyhien aattoina klo 13 saakka.
 • Maanantai 8:00 - 15:00
 • Tiistai 8:00 - 15:00
 • Keskiviikko 8:00 - 15:00
 • Torstai 8:00 - 15:00
 • Perjantai 8:00 - 13:00

Puhelinasiointi nykyisille asiakkaille