Siirry sisältöön

Terveysasemien vastaanotot

Tee sähköinen terveystarkastus

Sähköinen terveystarkastus arvioi elintapojasi ja henkistä hyvinvointiasi. Terveystarkastus kertoo, miten elintapasi vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja …

Puolesta-asiointi

Puolesta-asioinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilö hoitaa asioita toisen henkilön puolesta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa puolesta-asiointi perustuu …

Hoitoon pääsy

Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Päihdepalvelut aikuisille

Päihdehoito tarjoaa hoitoa ja auttaa asiakasta kuntoutumaan erilaisista riippuvuuksista, sekä parantaa päihteetöntä toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Lääkärin tai hoitajan vastaanotto

Ota yhteyttä vastaanottopalveluihin, kun tarvitset kiireellistä tai kiireetöntä hoitoa. Tarvittaessa sinut ohjataan lääkärin, hoitajan tai fysioterapeutin vastaanotolle.

Kuvantaminen

Voit asioida vapaasti valitsemallasi HUS-röntgenissä. Tavallisiin röntgentutkimuksiin pääset ilman ajanvarausta.

Terveystodistuspalvelut

Sairauspoissaoloa, opiskelupaikkaa, eräitä vakuutuksia tai vastaavia varten saatat tarvita todistuksen.