Siirry sisältöön

Terveystodistuspalvelut

Terveysasemilla laaditaan todistuksia ja lausuntoja, jotka perustuvat lakiin tai ovat asukkaan hoidon, toimeentulon, opiskelun tai muun vastaavan syyn kannalta välttämättömiä.

 • Lakiin perustuvia todistuksia ovat esim. ajokorttitodistus ja asevelvollisuuslain mukaiset lääkärintodistukset.
 • Toimeentuloon liittyviä todistuksia ovat esim. todistukset, joilla haetaan sairausvakuutuslain mukaisia etuisuuksia.
 • Opintojen johdosta välttämättömiä todistuksia ovat esim. oppilaitoksille tarkoitetut terveystodistukset opiskelupaikan saamiseksi.
 • Muiden vastaavien syiden johdosta annettavia todistuksia ja lausuntoja ovat esim. T-todistukset virkaa varten tai E-lausunnot vakuutusyhtiöitä varten.

Toimi näin

Soita hoitovastaavallesi. Jos sinulla ei ole hoitovastaavaa, soita vastaanottopalveluiden puhelinasiointiin.

Hoitaja tekee alkukartoituksen terveydentilastasi ennen lääkärin konsultaatiota tai vastaanottoa. Alkukartoitus voidaan tehdä myös puhelimessa eikä vastaanottokäyntiä aina tarvita.

Lasten ja nuorten terveystodistukset saat neuvola- tai koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Erilaisiin harrastuksiin, kilpailuihin, vaihto-oppilasvuoteen ja matkailuun liittyvät todistukset ja lausunnot eivät kuulu hyvinvointialueen järjestämisvelvollisuuden piiriin.

Sairauspoissaolotodistukset

Kun tarvitset sairausloma- eli sairauspoissaolotodistusta, ole yhteydessä hoitovastaavaasi. Jos sinulla ei ole vielä nimettyä hoitovastaavaa, soita vastaanottopalveluiden puhelinasiointiin.

Jos et saa takaisinsoittoa riittävän ajoissa tai tilanne on akuutti, tule suoraan ajanvarauksettomalle vastaanotolle Hyrylän, Hyvinkään, Järvenpään, Klaukkalan, Mäntsälän tai Nurmijärven kirkonkylän terveysasemille.

Lisätietoa sairauspoissaolotodistuksista

Keneltä saan sairauspoissaolotodistuksen?

Keusotessa on käytössä ohjeistus, jonka mukaan:

 • Sairaan- ja terveydenhoitaja voi kirjoittaa enintään 5 vrk (kalenteripäiviä) pituisen sairauspoissaolotodistuksen kuumeen, ylähengitystieinfektion, vatsataudin, diagnosoidun migreenin tai muun lyhytaikaisen sairauden vuoksi, joka ei vaadi lääkärin kannanottoa.
 • Suoravastaanottokoulutuksen saanut fysioterapeutti voi kirjoittaa enintään 5 vrk sairauspoissaolotodistuksen vastaanotolla tutkitulle, akuutteja tuki- ja liikuntaelimistön oireita potevalle asiakkaalle.
 • Lääkäri kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen muissa tapauksissa. Lääkäri kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen myös aina, jos hoitajan tai fysioterapeutin 5 vrk pituiselle sairauspoissaololle ilmenee jatkotarvetta.

Miten työkyvyttömyys arvioidaan?

Työkyvyttömyyden todistaminen lyhytaikaisen sairauden vuoksi perustuu terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään hoidon tarpeen arviointiin. Se voidaan toteuttaa puhelimessa, reaaliaikaisena etävastaanottona tai vastaanottokäynnin yhteydessä. Toteutustapa riippuu asiakkaan yksilöllisen tarpeen, sairauden, oirekuvan ja oirekirjon perusteella.

Voinko olla poissa töistä ilman sairauspoissaolotodistusta?

Monissa työpaikoissa työntekijä voi olla sairauden takia poissa töistä muutamia päiviä omalla ilmoituksellaan tai esimiehensä luvalla ilman lääkärin tai hoitajan sairauspoissaolotodistusta. Käytänteet vaihtelevat työpaikoittain. Tarkista omalta työnantajaltasi, miten teidän työpaikallanne on sovittu.

Saanko palkkaa tai korvausta sairauslomani ajalta?

Sinulla on työsopimuslain perusteella oikeus sairausajan palkkaan sairauspäivärahan omavastuuajalta, joka on 1+9 arkipäivää. Päiväksi 1 lasketaan se päivä, jolloin työntekijä on itse ilmoittanut sairauslomansa tarpeesta työnantajalleen tai joka on merkitty sairauspoissaolotodistukseen työkyvyttömyyden alkamispäiväksi.

Sairauspoissaolon jatkuessa omavastuun yli, voi Kelasta hakea sairauspäivärahaa. Jos työnantaja maksaa palkkaa myös omavastuun ylittävästä sairauspoissaolosta, hakee työnantaja sairauspäivärahan. Jos taas työnantaja ei palkkaa maksa tai maksettu palkka on pienempi kuin sairauspäiväraha, hakee työntekijä itse sairauspäivärahan tai palkan ja sairauspäivärahan erotuksen.

Sairauspäivärahan hakemiseen Kelalta tarvitaan sairauspoissaolotodistus. Sen laatijalle ei ole asetettu ammattinimikevaatimuksia. Kuitenkin siinä kohtaa, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää, tulee Kelalle toimittaa lisäksi työterveyslääkärin lausunnon. Lue lisää aiheesta Kelan sivuilta kohdasta Sairauspäiväraha työntekijälle.

Voiko työnantajani vaatia minulta lääkärin kirjoittamaa sairauspoissaolotodistusta?

Työsopimuslaki linjaa, että työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Työnantaja arvioi itse, että riittääkö annettu selvitys palkanmaksun perusteeksi.

Keusotessa noudatetaan alle 5 vrk:n työkyvyttömyyksien arvioinnissa kohdassa Keneltä saat sairauspoissaolotodistuksen? mainittua ohjeistusta. Mikäli työnantaja ei hyväksy esitettyä selvitystä, on työnantajalla mahdollisuus käydä asiasta keskustelua Keusoten kanssa.

Keusotella ei kuitenkaan julkisena toimijana ole yksiselitteistä lakisääteistä velvoitetta laatia työnantajalle selvitys työntekijän lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä juuri lääkärin toimesta, ellei sille ole muuta perustetta. Työkyvyttömyyden pitkittyessä lääkärinlausunto laaditaan sairauspäivärahan myöntämisperusteiden edellyttämällä tavalla.

Palvelun maksullisuus

Osa palveluista on maksullisia. Perumattomasta ajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä maksu. Katso palveluhinnasto sivuiltamme Asiakasmaksut. Lääkärintodistusten ja lausuntojen hinnasto löytyy kohdasta Yleiset maksut.

Puhelinasiointi hoitovastaavan kanssa

Palvelupaikat

Puhelinasiointi

Vastaanottopalveluiden puhelinasiointi

Palveluajat

Kuvaus

Puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 8-16. Muina aikoina kiireellisen hoidon tarpeessa ota yhteyttä Päivystysapuun p. 116117.

Maksullisuus

Puhelusta veloitetaan normaali paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.

Palveluajat
 • Maanantai 8:00 - 16:00
 • Tiistai 8:00 - 16:00
 • Keskiviikko 8:00 - 16:00
 • Torstai 8:00 - 16:00
 • Perjantai 8:00 - 16:00