Siirry sisältöön

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta (huoli-ilmoitus aikuisesta)

Tällä lomakkeella voit tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon palveluja tarvitsevasta yli 18-vuotiaasta henkilöstä, kun henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan eikä henkilön suostumusta yhteydenottoon sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen voida saada. Mikäli sinulla on ilmoituksen kohteena olevan henkilön suostumus, käytä Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi -lomaketta.

Mikäli haluat tehdä ilmoituksen alaikäisestä lapsesta tai nuoresta ja sinulla on ilmoituksen kohteena olevan henkilön tai hänen huoltajansa suostumus, käytä Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi -lomaketta. Mikäli teet ilmoitusta alaikäisestä lapsesta tai nuoresta ja sinulla ei ole henkilön tai hänen huoltajansa suostumusta, tee Lastensuojeluilmoitus.

Mikäli olet viranomainen tai ammattihenkilö ja sinulla ei ole yhteydenoton kohteena olevan henkilön suostumusta, olet ammatin puolesta velvoitettu tekemään tämän ilmoituksen yli 18-vuotiaasta henkilöstä. Lapsista tai alaikäisistä nuorista tee Lastensuojeluilmoitus. (Sosiaalihuoltolaki 35§, Lastensuojelulaki 25§ ja Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25§)

Yhteydenotot käsitellään seitsemän arkipäivän aikana. Kiireellisissä tilanteissa ota yhteyttä puhelimitse Sosiaalipäivystykseen.

Sähköposti

Verkkosivu

Palvelupaikasta saatavilla olevat palvelut

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus

Ota yhteyttä, kun sinua askarruttaa jokin omaan tai läheisen ihmisen ikääntymiseen, arkeen tai toimintakykyyn liittyvä asia. Tarjoamme myös konsultaatiota ammattilaisille.

Lyhytaikainen asumispalvelu ikääntyneille

Tarjoamme lyhytaikaista asumispalvelua 3–6 vuorokauden hoitojaksoina omaishoidon lakisääteisiin vapaisiin. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuksien mukaan yksilöllisen palvelupäätöksen mukaisia lyhytaikaisia hoitojaksoja. Lyhytaikainen asumispalvelujakso toteutetaan joko tehostetun palveluasumisen yksikössä, laitoshoidon yksikössä tai perhehoidossa.

Palveluasuminen ikääntyneille

Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palvelu on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa osavuorokautisesti. Palveluihin sisältyy asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, kuten ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta.

Sosiaaliohjaus työikäisille

Sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjenhallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys huolehtii ihmisistä, kun tilanne vaatii kiireellistä ja välttämätöntä apua sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa.

Sosiaalityö työikäisille

Sosiaalipalvelut tarjoavat tukea, apua ja ohjausta arjenhallinnassa, itsenäisessä selviytymisessä ja ongelmien ennaltaehkäisyssä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa.

Tehostettu palveluasuminen ikääntyneille

Tehostettu palveluasuminen on suunnattu ikäihmisille, jotka tarvitsevat hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Palveluun sisältyy ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut. Asiakkaalle tarjotaan hoivakodissa kodinomainen, turvallinen ja virikkeellinen asuinympäristö.

Tilapäismajoittaminen

Tilapäismajoitus on kriisitilanteissa käytettävä lyhytaikainen asuttamisvaihtoehto, joka perustuu aikuissosiaalityössä tehtyyn palvelutarpeen arvioon tai kiireellisessä tilanteessa arvioon tilapäismajoittamisen tarpeesta.