Siirry sisältöön

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollossa ylläpidämme ja edistämme opiskelijoiden sekä opiskeluympäristön terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia yhteistyössä oppilaitoksen muiden toimijoiden kanssa. Oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurantatarkastus on kolmen vuoden välein. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairauksien hoito. Hoitoa varten terveydenhoitajalla on avoin vastaanottoaika, joka toimii ilman ajanvarausta.

Toimi näin

Opiskelijoilla on mahdollisuus varata aikoja terveystarkastuksiin ja hakeutua sairaanhoidollisiin palveluihin oppilaitoskohtaisesti sovittuina aikoina

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluja tarjotaan Keusoten alueen lukioiden ja ammattiopistojen opiskelijoille. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia kaikille alueella opiskeleville, kotikunnasta riippumatta. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijalle vapaaehtoisia

Opiskeluterveydenhuollon suunnitellut tarkastukset

  • 1. opiskeluvuoden terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus
  • 2. opiskeluvuoden lääkärin suorittama terveystarkastus

Fysiologiset mittaukset, rokotusohjelman mukaisten rokotusten täydentäminen, opintoihin liittyvät asiat, kuten arvio opiskelujen sujumisesta ja opiskelijan voimavarojen kartoittaminen. Opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen tarvittaessa. Sairaanhoitopalveluiden järjestäminen, jatkotutkimuksiin tai jatkohoitoon ohjaaminen.

Terveydenhoitajat

Interventionavigaattori 13–19-vuotiaille nuorille