Siirry sisältöön

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä, ennaltaehkäisevää ja universaalia, maksutonta perusterveydenhuollon palvelua. Sitä on saatavilla ympäri vuoden, kuitenkin pääsääntöisesti lukuvuoden aikana. Lisäksi seurataan kouluyhteisön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Toimi näin

Kutsumme oppilaat vuosittain terveydenhoitajan vastaanotolle joko laajaan terveystarkastukseen tai määräaikaistarkastukseen. Oppilaat voivat myös itse hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle terveyteen liittyvissä asioissa koulukohtaisesti sovittuina aikoina.

Kenelle ja millä ehdoin

Kouluterveydenhuollossa palvelemme oppivelvollisuusikäisiä peruskoululaisia.

Kouluterveydenhuollon suunnitellut tarkastukset

Terveystarkastus tehdään jokaiselle oppilaalle vuosittain. Laaja terveystarkastus tehdään 1,5 ja 8 luokalla. Siihen sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tapaaminen, yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tarkastuksissa selvitetään koko perheen hyvinvointia.  (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110338) (finlex.fi)

  • 1. luokan laaja-alainen terveystarkastus: Terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus. Huoltaja kutsutaan mukaan tarkastukseen. Kasvun arviointi, näkö, kuulo, verenpaine, kivekset, esinahka ja perus lääkärintarkastus. Tehostetaan puuttuvat rokotukset. Selvitetään erityisen tuen tarpeet ja oppilaalle tehdään henkilökohtainen terveys- ja hyvinvointisuunnitelma.
  • 2. luokan terveystarkastus: Terveydenhoitajan tekemä tarkastus. Kasvun arviointi ja tarvittavat kontrollit.
  • 3. luokan terveystarkastus: Terveydenhoitajan tekemä tarkastus. Kasvun arviointi ja tarvittavat kontrollit.
  • 4. luokan terveystarkastus: Terveydenhoitajan tekemä tarkastus. Kasvun arviointi ja tarvittavat kontrollit.
  • 5. luokan laaja-alainen terveystarkastus: Terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus. Huoltaja kutsutaan mukaan tarkastukseen. Kasvun arviointi, ryhti, puberteetti, verenpaine, näkö ja lääkärintarkastus. HPV -rokotus, rokotustietojen tarkistaminen. Oppilaan terveystiedoista tehdään yhteenveto ja tarkastetaan henkilökohtainen terveys- ja hyvinvointisuunnitelma.
  • 6.luokan terveystarkastus: Terveydenhoitajan tekemä tarkastus. Kasvun arviointi ja tarvittavat kontrollit. HPV -rokotteen tehoste.
  • 7.luokan terveystarkastus: Terveydenhoitajan tekemä tarkastus. Kasvun arviointi, ryhti, terveystottumukset ja perhesuhteet.
  • 8-luokan laaja-alainen terveystarkastus: Terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus. Huoltaja kutsutaan mukaan tarkastukseen. Kasvun arviointi, ryhti, näkö, näkökentät, värinäkö, kuulo, verenpaine, jäykkäkouristusrokotuksen tehostaminen ja lääkärintarkastus. Keskeistä on ammatinvalintaan liittyvien psyykkisten ja fyysisten rajoitteiden huomioiminen. Tarkastetaan henkilökohtainen terveys- ja hyvinvointisuunnitelma.
  • 9. luokan terveystarkastus: Terveydenhoitajan tekemä tarkastus. Kasvun arviointi, rokotusten tarkistaminen (jäykkäkouristusrokotus) ja rokotustodistus. Käydään läpi terveystottumukset, annetaan seksuualiterveysneuvontaa.

Terveydenhoitajat

Interventionavigaattori 13–19-vuotiaille nuorille