Siirry sisältöön

Palvelujen verkostosuunnitelman erillisselvitykset etenevät aluevaltuustoon

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelmaan liittyvät erillisselvitykset ovat valmistuneet. Aluehallitus päätti kokouksessaan 26.3. ehdottaa, että aluevaltuusto hyväksyy erillisselvitykset.

Ehdotuksen mukaan tämä tarkoittaa Jokelan terveysaseman muuttamista sote-yksiköksi, Hyvinkään terveysaseman keskittämistä H-sairaalaan osana Hyvinkään sote-keskuksen kehittämistä, ja Kiljavan kuntoutuskeskuksen rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä. Rakennushakkeen suunnitelman toimeenpano tuodaan erikseen päätettäväksi.

Edellä mainitut päätökset tuodaan aluevaltuuston päätettäväksi 4.4. kokoukseen. Pornaisten, Kellokosken ja Rajamäen terveysasemia koskevat selvitykset esitetään myöhemmin.

Mikä erillisselvitys?

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 25.1.2025.

Valtuusto edellytti kuitenkin, että Jokelan, Pornaisten, Kellokosken ja Rajamäen terveysasemista palveluineen toteutetaan sote-yksikköselvitykset ja Hyvinkään terveysasemasta sote-keskusselvitys vuosien 2024–2025 aikana. Päätökset terveysasemien käytön jatkosta tai muuttamisesta sote-yksiköiksi tai sote-keskuksiksi tuodaan valtuuston tehtäväksi selvitysten valmistuttua.

Samoin valtuusto edellytti, että Kiljavan sairaalan nykyisistä tiloista ei irtauduta, ennen kattavan selvityksen valmistelemista vaihtoehtoisesta tilaratkaisusta kuntoutukselle. Selvitys valmistellaan vuosien 2024–2025 aikana ja päätökset Kiljavan sairaalan tilojen jatkokäytöstä, tai uudesta tilaratkaisusta, tuodaan valtuustolle tehtäväksi selvityksen valmistuttua.

Tutustu myös: