Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelma

Palvelujen verkostosuunnitelmaa valmistellaan osana hyvinvointialueohjelmaa.

Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä varmistaa, että asiakas saa oikeaa palvelua oikea-aikaisesti.

Palvelujen verkostosuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma, miten tuotamme palveluitamme hyvinvointialueella ottaen huomioon muun muassa henkilöstön saatavuuden ennusteet, väestöennusteet sekä teknologian kehittymisen. Palvelujen verkostosuunnitelman työstämistä ohjaa Hyvinvointialueen strategia 2023–2025 ja Palvelustrategia.

Ensi vuodelle valmistelussa olevaan talousarvioon on sisällytetty 2,5–3,0 M€:n vuokrakulusäästötavoite, mikä on noin 10 % nykyisistä vuokrakuluista. Vuokrakulusäästötavoite tukee omalta osaltaan hyvinvointialueen taloustilannetta, minkä taustalla on valtion rahoitus hyvinvointialueelle. Tavoitteeseen pääsy vaatii meiltä merkittäviä palvelujen verkostomuutoksia.  

Visio palvelujen verkoston uudistamisesta on valmistunut – suunnitelma etenee käsittelyyn

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen virkamiesvalmisteluna tehty esitys palveluverkon uudistamisesta on valmistunut. Suunnitelma visioi tulevaisuuskuvaa palvelujen järjestämiseen vuoteen 2030.

Esitys palveluverkoston uudistamisesta etenee toimielinten käsiteltäväksi syksyn 2023 aikana. Lisäksi tällä hetkellä valmistellaan toimitilaohjelmaa, joka ottaa kantaa tarkemmin tilatarpeitamme ohjaaviin periaatteisiin ja toimii tilajohtamisen työkaluna.  

Tutustu palvelujen verkostosuunnitelmaan

Palvelujen verkostoa kehitetty vuodesta 2020  

Kuntayhtymän toiminnan aikana yhtymähallitus ja -valtuusto ovat hyväksyneet kaksi kuntayhtymän palvelujen verkostosuunnitelmaa:  

  • palveluverkkosuunnitelman vuosille 2020–2030 ja  
  • palvelujen verkostosuunnitelman vuosille 2022–2024.  

Pitkän tähtäimen palveluverkkosuunnitelman 2020–2030 tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, palveluiden saatavuutta sekä uudistaa ja monipuolistaa palveluita.  

Vuonna 2020 hyväksytty lähivuosien (2022–2024) palvelujen verkostosuunnitelma toimeenpanee palveluverkkosuunnitelmaa ja sisältää kuusi (6) keskeistä toimenpidettä:  

  1. Alueella toimii sairaalapalvelujen verkosto, mikä koostuu kuntoutuskeskuksesta, neljästä akuuttiosastosta ja kotisairaalasta. 
  2. Alueella toimii kaksi laajan palvelun terveyspalveluyksikköä ja virka-ajan ulkopuolisen vastaanoton toimipistettä Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. 
  3. Alueen perheille on tarjolla kaksi täyden palvelun perhekeskusta (Hyvinkää ja Tuusula) 
  4. Ikäihmisten tarpeisiin perustuvia yhteisöllisiä ja monimuotoisia palveluita ja asumisen verkostoa kehitetään.  
  5. Asiakkaille tarjotaan tarpeenmukaisia asumispalvelut ensisijaisesti kotikunnassa. Laitoshoidonyksiköistä luovutaan.  
  6. Keusote vastaa lakisääteisestä vaativasta päivätoiminnasta. Kunnat tuottavat hyvinvointia tukevaa ikäihmisten päivätoimintaa.  

Hyvinvointialueen Palvelujen järjestämisen lautakunnan tehtävänä on valmistella palveluverkkosuunnitelma ja seurata sen toteutumista.

Lisätiedot: hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen, sannamari.nousiainen@keusote.fi

Hyvinvointialue-
ohjelma

Palvelujen verkostosuunnitelma on osa hyvinvointialueohjelmaa.

Asukasinfot 2022

Järjestimme marras-joulukuun 2022 aikana kolme asukasinfoa, joissa esittelimme palvelujen verkostosuunnitelman valmistelua, kävimme läpi kuntalaiskyselyn tuloksia sekä kuulimme ja keskustelimme asukkaiden näkemyksistä.

Kuntalaisten kysely 2022

Kyselyiden avulla kartoitamme asukkaiden, henkilöstön ja päättäjien näkemyksiä ja ajatuksia hyvinvointialueen palvelujen verkostosta, nykyisistä hyvistä käytänteistä sekä kehittämiskohteista. Hyödynnämme kyselyn vastauksia palvelujen verkostosuunnitelman valmistelussa. Yhteenveto kyselyiden tuloksista julkaistaan verkkosivuillamme ja käydään läpi asukasinfoissa.

Kuntalaisten kysely oli auki 11.10.–31.10.2022. Kiitos kaikille vastanneille.