Siirry sisältöön

Aluehallituksen päätöksiä 26.3.24

Aluehallitus

Aika 26.3.2024, klo 14:30

Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 28.3.2024 lukien.

Päätösehdotus:    

 • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.                               

§ 64 Tiedoksi

Iltakouluasia:

 • vs. Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
 • Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Tiedoksi:

 • Tulevaisuuden sote-keskus ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen -hankkeiden loppuraportointi

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 65 Vuoden 2023 tilinpäätös

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • esittää aluevaltuustolle, että tilikauden alijäämä 66.629.589,80 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan yli-/alijäämätilille
 • allekirjoittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen aluevaltuuston käsiteltäväksi
 • oikeuttaa rahoitus- ja talousjohtajan tekemään tilinpäätöksen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 66 Vuoden 2023 käyttösuunnitelman toteutumisvertailu

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • että se merkitsee tiedoksi vuoden 2023 käyttösuunnitelman toteutumisvertailun.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 67 Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma

Päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

 1. hyväksyy tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman sekä siihen liittyvän taloustavoitteen
 2. valtuuttaa aluehallituksen tekemään VM:n edellyttämät tarkennukset tuottavuus- ja taloudellisuussuunnitelmaan
 3. valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan sekä tieto- ja digijohtajan tekemään taloudellisuus- ja tuottavuusohjelmaan liittyvät tekniset tarkennukset VM:n pyyntöjen/ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi aluehallitus päättää

 1. käynnistää koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut liittyen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan ja siinä esitettäviin toimenpiteisiin
 2. asettaa neuvottelutavoitteeksi 14 M€ henkilöstösäästöjen aikaansaamisen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 68 Henkilöstökertomus 2023 ja HR-tilannekatsaus 02/2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää

 • Aluehallitus merkitsee asiantiedoksi tiedoksi

Päätös: Aluehallitus päätti merkitä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja esittää sen edelleen aluevaltuustolle tiedoksi merkittäväksi

§ 69 25.1.2024 hyväksytyn Palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 erillisselvitykset koskien Jokelan terveysasemaa

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy:
 • Valtuuston edellyttämän Jokelan sote-​yksikkö selvityksen.
  • Jokelan terveysaseman muuttamisen sote-​yksiköksi.

Päätös: Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että valtuusto:

 1. Hyväksyy valtuuston edellyttämän Jokelan sote-​yksikkö selvityksen.
 2. Hyväksyy Jokelan terveysaseman muuttamisen sote-​yksiköksi.
 3. Päättää, että Jokelan sote-yksikön pilottimallin kehittymistä koskevat seurantatiedot raportoidaan valtuustolle vuoden 2024 lopun tilanteessa sekä pilotoinnin päättyessä arvioinnin tulokset

§ 70 25.1.2024 hyväksytyn Palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 erillisselvitys koskien Kiljavan kuntoutuskeskusta

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se päättää:
  • Hyväksyä valtuuston edellyttämän palvelujen verkostosuunnitelman 2023–2030 koskevan Kiljavan Sairaala Oy:n tiloissa toimivan Kiljavan Kuntoutuskeskuksen selvityksen.
  • Antaa luvan aloittaa uuden Kuntoutuskeskuksen rakennushankkeen suunnittelun. Rakennushankesuunnitelman toimeenpano tuodaan erikseen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 71 25.1.2024 hyväksytyn Palvelujen verkostosuunnitelman 2023-2030 erillisselvityksen koskien Hyvinkään terveysasemaa

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se päättää hyväksyä:
  • Valtuuston edellyttämän Hyvinkään terveysasemaa koskevan selvityksen.
  • Hyvinkään terveysasemapalvelujen muuttamisen esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisesti osana Hyvinkään sote-keskuksen kehittämistä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 72  Edustajan nimeäminen UNA Oy:n osakaskokoukseen 11.4.2024

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
 • merkitä UNA Oy:n 11.4.2024 osakaskokouskutsun tiedoksi
 • nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Istekki Oy:n osakaskokoukseen Saku Salosen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 73 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen DigiFinlandin 9.4.2024 yhtiökokoukseen

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
 • merkitä DigiFinland Oy:n 9.4.2024 yhtiökokouskutsun tiedoksi;
 • nimetä yhtiökokousedustajaksi ICT-aluepäällikkö Hanna Downtonin ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 74 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokousta 5.4.2024 varten

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouskutsun;
 • nimetä Petja Harakan yhtiökokousedustajaksi 5.4.2024 pidettävään yhtiökokoukseen ja
 • antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 75 Toimien muuttaminen viraksi 26.03.2024

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat toimien muuttamiset viroiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 76 Selvitys aluevaltuuston valtuustoryhmien toimintatuen käytöstä vuonna 2023

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää merkitä selvityksen vuoden 2023 ryhmärahojen käytöstä tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 77 Palvelusetelin yleisen sääntökirjan ja siihen liittyvien muutosten hyväksyminen

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
 • hyväksyä sääntökirjan yleisen osan muutoksineen ja, että
 • palveluntuottajan on liityttävä Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani – ohjelmaan ja, että
 • palveluntuottaja maksaa itse palvelun hankinnan ja siitä aiheutuvat kulut

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 78 Tilapäisen kotihoidon palveluseteli palvelukohtainen sääntökirja ja palvelusetelin arvo

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
 • hyväksyä tilapäisen kotihoidon palvelusetelin sääntökirjan palvelukohtaisen osan sekä
 • hyväksyä palvelusetelin arvoksi
  • arkena 31 euroa tunnilta
  • lauantaina 41 euroa tunnilta
  • sunnuntaina 68 euroa tunnilta

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 79 Kotiapupalvelun palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjan ja siihen liittyvien muutosten hyväksyminen

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää, että

 1. kotiapupalvelun palvelusetelillä tuotetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 § mukaisia tukipalveluita vaatehuolto-, siivous- ja asiointipalvelua ja, että
 2. kotiapupalvelun palvelukohtainen sääntökirja hyväksytään ja, että
 3. kotiapupalvelun palvelusetelin arvo on 30 euroa tunnilta ja, että
 4. palveluntuottajan hintakatto on 40 euroa tunnilta, joka sisältää kilometri- ja toimistokorvaukset sekä hyvinvointialueen osuuden palvelusta sekä asiakkaan omavastuuosuuden. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 80 Ikääntyneiden ja vammaisten palvelualueen palvelusetelien arvot

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisesti
  • palveluseteleiden arvot.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 81 Ateriapalvelun palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjan ja palvelusetelin arvon hyväksyminen

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää, että
  • ateriapalvelun palvelukohtainen sääntökirja hyväksytään ja, että
  • ateriapalvelun palvelusetelin arvo on neljä (4) euroa/ateria ja, että
  • Keusote subventoi ostopalveluna tuotettua atriapalvelua 4 euroa atrialta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 82 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjan muutosten hyväksyminen

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää
  • hyväksyä säännöllisen kotihoidon palvelukohtaisen sääntökirjan

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 83 Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut, tukipalvelun ja sosiaalipäivystyksen kotiapukäynnin palvelumaksut 2024

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää esittää aluevaltuusotelle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaisesti
  • asiakkaalta perittävä ateriapalvelumaksu on 4 € / ateria silloin, kun asiakas ei ota vastaan ateriapalvelun palveluseteliä ja, että
  • asiakkaalta perittävä kotiapupalvelumaksu on 25 € / tunti silloin, kun asiakas ei ota vastaan kotiapupalvelun palveluseteliä ja, että
  • ikääntyneiden päiväaikaisen toiminnan maksut ovat 10 € / 2,5 tunnin päivätoimintakerta ja 20 € / 5 tunnin päivätoimintakerta ja, että 
  • sosiaalipäivystyksen kotiapukäynnin palvelumaksu on 40 € / käynti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 84 Valtuustoaloite: Konsulttipalveluiden käyttö ja omavalvonnan toteutuminen

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi rahoitus- ja talousjohtajalle.

Päätös:

§ 85 Valtuustoaloite: Lastensuojelun resurssit ja toimintatavat

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelujohtajalle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 86 Valtuustoaloite luottamushenkilöiden itsearvioinnista

Päätösehdotus:

 • Aluehallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen valmisteltavaksi henkilöstöjohtajalle.

Päätös:

§ 87 Aluehallintoviraston ja Valviran luvat yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2024

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 • Merkitään tiedoksi.

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 88 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset ja toimielin päätökset

Päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

 •  Aluehallitus toteaa, ettei em. päätöksiin sisälly päätöstä, joka olisi otettava aluehallituksen päätettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.