Siirry sisältöön

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelu

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelu on tarkoitettu kaiken ikäisille asiakkaille, joiden arjessa selviytymisen kyky on heikentynyt. Heikentyminen voi näyttäytyä fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alenemisena tai itsestä huolehtimisen vaikeutena. Arviointi- ja kotikuntoutusjaksolla lähdemme arvioimaan tuen tarvetta aina kevyimmän mahdollisen palvelun mukaan, esimerkiksi etähoivan ja lääkerobotiikan keinoin.

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun tavoitteena on asiakkaiden turvallinen kotona asuminen mahdollisimman itsenäisesti ja mahdollisimman kevyillä palveluilla. Palvelun avulla pyrimme myös kotiuttamaan asiakkaita esim. osastohoidosta mahdollisimman sujuvasti, nopeasti ja turvallisesti.

Asiakkaiden ja heidän läheistensä aktiivinen arki edistää asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista. Toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä kuntouttavia toimia ovat myös kodin arkipäiväiset askareet, kuten itsenäinen pukeutuminen, kävely, ruoan valmistus, roskien vienti ym.

Toimi näin

Jos toimintakykysi tai pärjäämisesi arjessa itsenäisesti heikentyy, ole yhteydessä Asiakasohjaukseen arvion tekemiseksi. Myös omainen voi olla yhteydessä Asiakasohjaukseen arvion tekemiseksi.

Mikäli Asiakasohjaus katsoo arvioinnin perusteella, että tarvitset kotona toteutettavaa palvelua, he toimittavat tietosi Arviointi- ja kotikuntoutuspalveluun. Tämän jälkeen olemme sinuun yhteydessä ja sovimme ensikäynnistä.

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun päättyessä saat ohjeet kuntoutuksen jatkamiseen. Sinut voidaan ohjata kuntouttavaan ryhmätoimintaan avopalveluihin, kolmannen sektorin ryhmiin tai omatoimiseen harjoitteluun kotona tai esimerkiksi kuntosalilla. Tarvittaessa käynnistämme tukipalveluita kotona pärjäämisesi tueksi (esimerkiksi ateriapalvelut) ja/tai ohjaamme sinut kotihoidon palveluiden piiriin.

Asiakasohjaus

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät kykene asioimaan itsenäisesti tai saattajan avulla avoterveydenhuollon palveluissa. Palveluun ohjaudutaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisen arvion perusteella.

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelu on yhteydessä asiakkaaseen ensikäynnin ajanvarauksesta. Tarjoamme asiakkaalle ensimmäistä arviokäyntiaikaa kaksi kertaa. Mikäli asiakas kieltäytyy arviokäynnistä, asiakas tai omainen voi olla myöhemmin yhteydessä asiakasohjaukseen tai muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaiseen uuden arvion suhteen.

Huomioithan, että mikäli kykenet asioimaan avopalveluissa, olethan yhteydessä suoraan kyseisiin palveluihin. Avopalveluita ovat mm. lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut, apuvälinepalvelu, fysioterapia ja toimintaterapia.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksullinen 18 vuotta täyttäneille. Katso palveluhinnasto sivuiltamme Asiakasmaksut. Hinnasto löytyy kohdasta Kuntoutus ja terapiat / Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelut.