Siirry sisältöön

Toimintaterapia lapsille ja nuorille

Toimintaterapiassa arvioimme, ohjaamme ja neuvomme lapsen erilaisissa toiminnoissa. Toimintaterapiaa annetaan vastaanotolla ja lapsen lähiympäristössä, kotona tai esimerkiksi päiväkodissa. Oleellista on terapeutin ja lapsen välinen yhteistyö sekä toiminta lapsen oman perheen, omaisten ja terveydenhuollon muiden ammattilaisten kanssa.

Toimintaterapian tavoitteena on vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja näin tukea lapsen osallistumista arkipäivän tilanteisiin ikänsä mukaisesti. Palvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten arviointi-, ohjaus- ja neuvontakäynteihin.

Lapsilla tai nuorilla, jotka ohjautuvat toimintaterapeutin tutkimuksiin, voi olla haasteita esimerkiksi:

  • Leikkitaidoissa (ikätasoinen leikki ei onnistu)
  • Itsestä huolehtimisessa (esim. pukeutuminen)
  • Toiminnanohjauksessa (esim. tarkkaavuuden suuntaaminen)
  • Aistisäätelyssä (osallistumista estävät haasteet)
  • Motoriikassa (esim. kädentaidot, liikkuminen)
  • Kehonhahmottamisessa (esim. heikko koordinaatio)
  • Näönvaraisessa hahmottamisessa (esim. palapelit vaikeita)

Toimi näin

Toimintaterapiaan tarvitset lähetteen. Lähettävänä tahona voi olla hyvinvointineuvolan terveydenhoitaja tai lääkäri, kiertävä erityislastentarhanopettaja, fysioterapeutti, puheterapeutti, lastenpsykologi tai perheneuvolan psykologi.

Ole yhteydessä toimintaterapiaan puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella. Terveysongelmissa, jotka edellyttävät hoidon tarpeen arviointia samana päivänä, ota yhteyttä lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluihin.

Vastaanottoajan tarkistaminen ja peruminen

Tarkista tai peru vastaanottoaika OmaKeusote asioinnissa. Palvelu edellyttää vahvan tunnistautumisen, ja voit asioida siellä alle 12-vuotiaan huollettavasi puolesta. Jos tarvitset uuden ajan perutun tilalle, muistathan jättää siitä erikseen pyynnön yhteydenottolomakkeella.

Vaihtoehtoisesti peru aika yhteydenottolomakkeella tai soittamalla puhelinasiointiimme.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.

Etäkuntoutuspalvelut

Etäpalveluita on saatavilla kaikissa kuntoutuspalveluissa. Toivomme, että asiakkaat lähtisivät rohkeasti niitä kokeilemaan. Etäkuntoutusta annetaan soveltuvasti sekä puhelimessa että videovälitteisesti. Videovälitteisessä etäkuntoutuspalvelussa käytämme Teams-sovellusta, joka täyttää tietosuojalain mukaiset vaatimukset. Asiakkaalta sovelluksen käyttö edellyttää internetin käyttömahdollisuutta ja tietokonetta, tablettia tai puhelinta, jossa on video- ja äänitoimintojen käyttömahdollisuus. Sovellus on asiakkaalle turvallinen ja helppo käyttää.

Lisätietoja toimintaterapia-arviosta

Toimintaterapia-arviossa saadaan tietoa lapsen kehityksestä ja voimavaroista. Toimintaterapia-arvio sisältää huoltajan haastattelun, normitettuja testejä ja havainnointia vastaanotolla ja/tai lapsen arkiympäristössä (esim. koulu tai päivähoito). Tarkoituksena on saada laaja kuva lapsen
toimintakyvystä.

Arviointikertojen määrä ja arvion laajuus vaihtelevat lapsen tarpeiden mukaan (1-5 käyntiä).

Arvion lopuksi sovitaan huoltajien kanssa jatkosuunnitelma. Tutuilla aikuisilla on tärkeä rooli lapsen kehityksen tukemisessa. Kuntoutus on tehokkainta, kun se tapahtuu kaikissa lapsen arkiympäristössä. Tämän takia tiivis yhteistyö koulun tai päivähoidon kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Toimintaterapeutti ohjaa leikkejä ja toimintatapoja, jotka tukevat lapsen kehitystä. Jatkosuunnitelma voi sisältää terapiajakson tai ohjauskäyntejä.

Tarvittaessa perhe ohjataan jatkotutkimuksiin tai muun tuen piiriin.

Puhelinasiointi

Toimintaterapian puhelinasiointi (lapset ja nuoret)

Palveluajat

Maksullisuus

Puhelusta veloitetaan normaali paikallisverkkomaksu tai matkapuhelinmaksu.

Palveluajat
  • Maanantai 12:00 - 13:00
  • Torstai 10:30 - 11:30

Palvelupaikat