Siirry sisältöön

Nuorten aikuisten kuntouttavaa asumispalvelua Hyvinkään Tähkässä

Nuorten aikuisten asumisyksikön ruokasali.

Keusoten mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattuun asumispalveluyksikköön, Hyvinkään Tähkään on kehitetty syksystä 2023 alkaen nuorille aikuisille suunnattua kuntouttavaa asumispalvelua.

Kuntouttavan asumispalvelun kohderyhmänä ovat ensisijaisesti 18–25-vuotiaat psykoosisairautta sairastavat nuoret mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisen taitoihin sekä arjenhallintaan psykiatrisen sairauden kanssa. Palvelu on osa Tähkän 28 paikkaisen yhteisöllisen asumisen yksikköä, josta yksi solu on varattu nuorten aikuisten käyttöön. Nuorille aikuisille varattuja asiakaspaikkoja on yhteensä 7, jotka kaikki ovat nyt täynnä.

Solussa työskentelee säännöllisesti kaksi asumispalveluohjaajaa, yksikön sairaanhoitaja ja erityissosiaaliohjaaja. Kaikki asumisyksikön työntekijät sekä tiimivastaava osallistuvat myös solun toimintaan ja tukityöhön. Sairaanhoitaja koordinoi solun kehittämistä ja arjen toimintaa.

“Ensimmäiset soluun muuttaneet asiakkaat ovat päässeet osallistumaan kehittämistyöhön mm. vaikuttamalla solun käytäntöihin, toimintaan ja sisustukseen. Haluamme myös jatkaa nuorten aikuisten osallisuutta palvelun kehittämisessä.”

Hanna Partanen, nuorten aikuisten solun sairaanhoitaja

Nuorten aikuisten solussa on tunnistettu intensiivisen tuen merkitys, joka korostuu erityisesti asumispalvelun alussa. Tiivistä yhteistyötä tehdään asiakkaan olemassa olevan verkoston kanssa, esimerkiksi HUSin kanssa, joka on yksi keskeisistä yhteistyökumppaneista. Asumispalvelut ei vastaa asiakkaan psykiatrisesta hoidosta, mutta tukee osaltaan hoidon onnistumista tarjoamalla kuntouttavaa lähitukea arkeen.

Uusille asiakkaille nimetään aina omaohjaaja, joka työskentelee tiiviisti asiakkaan kanssa, rakentaa luottamusta, pyrkii sitouttamaan nuorta aikuista asumispalvelun tukeen ja käytäntöihin, selvittää tarkemmin asiakkaan vahvuuksia ja tuen tarpeita, sekä tekee asiakassuunnitelman mukaisesti käytännön lähityötä asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi. Yksilöllisen tukityön rinnalle on rakennettu yhteisöllistä toimintaa ja ryhmiä. Lisäksi asiakkaat saavat toisistaan arvokasta vertaistukea. Kokemusasiantuntijan hyödyntäminen on myös pohdinnassa.

Asumisaika solussa vaihtelee yleisesti muutamasta kuukaudesta vuosiin. Tavoitteena on kuntoutuminen mahdollisimman itsenäiseen asumiseen ja arkeen.

Nuorten aikuisten soluun hakeudutaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien Asumisen tuen työryhmän prosessin mukaisesti lähettämällä hakemus ja palvelutarpeen arviointi työryhmälle, joka käsittelee hakemukset viikoittain.

Lisätietoja palvelusta:

Hanna Partanen
nuorten aikuisten solun sairaanhoitaja
p. 040 807 4339

Mea Hannila-Niemelä
asumispalvelun esimies
p. 050 497 0551

Nuorten aikuisten asumisyksikön keittiö.
Nuorten aikuisten asumisyksikön ruokasali.
Nuorten aikuisten asumisyksikön solun keittiö ja ruokasali. Kuvat: Hanna Partanen