Siirry sisältöön

Asumispalvelut mielenterveys- ja päihdekuntoutujille

Asumispalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, jotka tarvitsevat erityistä tukea asumiseen ja arjen sujumiseen. Asumispalvelulla pyritään itsenäisen arjenhallinnan vahvistamiseen. Tarvittava tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja yhdessä asiakkaan kanssa. Asumispalveluina on tarjolla tuettua asumista kotiin vievänä palveluna ja/tai asumisyksikössä, palveluasumisena ja tehostettuna palveluasumisena.

Tuetussa asumisessa henkilöstön tuki toteutuu arkipäivisin virka-aikana. Tuettu asuminen voi toteutua joko asiakkaan omassa vuokra- tai omistusasunnossa tai asumisyksikössä. Tuetun asumisen tavoitteet määritellään jokaisen asiakkaan kanssa yksilöllisesti.

Yhteisöllisessä asumisessa henkilöstö on paikalla päivittäin ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ympärivuorokautisesti.

Asumispalvelun asiakkaana olevaa tuetaan ja ohjataan kokonaisvaltaisesti arjenhallinnassa ja asumisen taidoissa, esim. kodinhuollollisissa tehtävissä, lääkehoidossa, itsestä huolehtimisessa ja taloudenhallinnassa. Tavoitteena on kuntoutua kevyemmin tuettuun asumiseen ja/tai itsenäiseen asumiseen.

Asumispalvelut on jaettu Keusoten omiin asumispalveluihin ja ostopalveluihin.

Toimi näin

Asumispalvelua haetaan hakemuksella, jotka käsitellään monialaisessa asumisen tuen työryhmässä. Tee hakemus omatyöntekijäsi kanssa, joka lähettää sen työryhmälle. Omatyöntekijä voi olla sosiaalityöstä, mielenterveys- ja päihdepalveluista tai erikoissairaanhoidosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaalla tulee olla mielenterveys- ja/tai päihdeongelmasta johtuva asumisen ja arjenhallinnan tuen tarve. Pelkästään asunnon tarve ei täytä palvelun kriteerejä. Palvelun myöntää hakemuksen perusteella asumisen tuen työryhmä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen omat mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut

  • Kotikuntoutus: Kotikuntoutus on asiakkaiden omaan kotiin annettavaa tuetun asumisen palvelua ja ohjausta. Toiminta-alueena on koko hyvinvointialue.
  • Tähkä ja Jyvä: Tähkän palveluasuminen on päihteetön yhteisökuntoutuksellinen asumispalvelu ja tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut psyykkisistä syistä ja jotka tarvitsevat intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta sekä omatoimisuuden ja arjenhallintataitojen harjoittelua. Tähkässä on myös arviointiasumisen palvelu yhteistyössä HUS:in kanssa. Jyvä on päihteetöntä tuettua asumista, jossa tavoitteena on kuntoutuminen itsenäiseen asumiseen. Jyvään muutetaan Tähkän kautta.
  • Wärttinä: Wärttinä on päihteetön tuetun asumisen yksikkö, jossa tavoitteena on kuntoutuminen itsenäiseen asumiseen. Henkilökunta on tavoitettavissa Wärttinästä arkisin virka-aikaan. Asumisyksikössä on lisäksi päiväkeskus, joka on avoin myös muille kuin yksikön asukkaille.
  • Väliaikainen ensisuojapalvelu: Keusoten alueen asunnottomat käyttävät Vuorelan ensisuojaa Keravalla. Ensisuojassa tarjotaan tilapäistä yöaikaista majoitusta asunnottomille henkilöille, joilla ei ole muuta paikkaa mihin mennä.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
asumispalvelut ostopalveluna

Järjestämme osan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluista ostopalveluna. Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka mielenterveys- tai päihdeongelman vuoksi tarvitsevat arjen tukea asumisensa turvaamiseksi. Asumispalvelut jaetaan kolmeen ryhmään sosiaalihuoltolain mukaisesti; tuettu asuminen,  palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Palvelusta peritään asiakasmaksu. 

Puhelinasiointi

Työikäisten neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

Avoinna arkipäivinä.
  • Maanantai 9:00 - 12:00
  • Tiistai 9:00 - 12:00
  • Keskiviikko 9:00 - 12:00
  • Torstai 9:00 - 12:00
  • Perjantai 9:00 - 12:00

Palvelupaikat