Siirry sisältöön

Keusoten aluevaltuuston päätöksiä 7.3.24 kokouksesta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto päätti kokouksessaan vuoden 2023 talousarvion ylityksestä, hyvinvointialueen vastuullisuusohjelmasta ja hyvinvointialuejohtajan viran rekrytoinnista.

HUS-yhtymän talousarvion ylittäminen kasvattaa tilinpäätöksen alijäämää

HUS-yhtymältä saadun tiedon mukaan erikoissairaanhoidon vuoden 2023 alijäämä on 111.149.777 euroa ja vuoden 2022 alijäämä oli 93.082 euroa. Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on kirjattava tulokseensa pakollinen varaus alijäämästä. Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueen osuus alijäämästä on 14.578.883,​34 euroa. Osuus määritellään toteutuneiden palvelujen käytön suhteessa.  HUSin alijäämästä aiheutuva pakollisen varauksen kirjaaminen ei ollut Keusotella tiedossa vuoden 2023 talousarviomuutosta tehtäessä. Aluevaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2023 muutetun talousarvion ylitysoikeuden.

Keusote sai ensimmäisen vastuullisuusohjelmansa

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen ensimmäisen vastuullisuusohjelman. Vastuullisuusohjelmassa on kuvattu Keusoten vastuullisuustyötä. Vastuullisuusohjelma on strateginen asiakirja, joka sisältää Keusoten keskeisimmät ja tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät suunnitelmat ja tavoitteet. Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan toimenpiteitä toteutetaan teemakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Vastuullisuuteen kuuluu taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Vastuullisuutta toteutetaan muun muassa päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin, osallisuuden, vastuullisen henkilöstöpolitiikan, eettisen toiminnan ja vastuullisten hankintojen kautta. Vastuullisuustyössä korostuu myös ilmasto ja ympäristö. 

Hyvinvointialuejohtajan virka avataan haettavaksi

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan hyvinvointialuejohtajan viran toistaiseksi voimassa olevana. Viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, useamman vuoden johtamiskokemus ja sosiaali- ja tai terveydenhuollon toimialatuntemus. Hyvinvointialuejohtajan palkka on johdon palkkausjärjestelmän tason 12 kokonaispalkka (15 330 €/kk). Virka julistetaan haettavaksi viikolla 11, ja on haettavana kolme viikkoa. Tavoitteena on, että aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan virkaan kokouksessaan 13.6.24.