Siirry sisältöön

Aluevaltuuston päätöksiä 7.3.24

Aika 7.3.2024, klo 18.00

Paikka Hotel Sveitsi, Hyvinkää

Käsitellyt asiat

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 8 Pöytäkirjan tarkastaminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 • valita Ulla-Mari Karhun ja Jussi Salosen pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Sirkka Rousun ja Arto Häggin.
 • päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan tiistaihin 12.3.2024 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana torstaina yleisessä tietoverkossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 9 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelma 2023-2035

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen TKIO-ohjelman vuosille 2023-2035.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 10 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelma 2023-2030

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuullisuusohjelman vuosille 2023-2030.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotetulla muutoksella äänin 19 JAA-49 EI-ääntä.

§ 11 Vuoden 2023 talousarvion ylitysoikeus

Esitys: Aluevaltuusto päättää myöntää vuoden 2023 muutetun talousarvion ylitysoikeuden.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 12 Loppuselvitys ja sopimus Etevan toiminnan jakamisesta

Esitys: Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä esitetyn loppuselvityksen ja sopimuksen Etevan toiminnan jakamisesta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 13 Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusehdot ja päätös hakuilmoituksesta

Esitys: Aluevaltuusto päättää, että 

 1. hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
 • hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • useamman vuoden johtamiskokemus
 • sosiaali- ja tai terveydenhuollon toimialatuntemus
 • palkaksi sovitaan johdon palkkausjärjestelmän tason 12 kokonaispalkka (15 330 €/kk)
 • aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 14 Eron myöntäminen Ari Koposelle pelastuslautakunnasta ja uuden jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Ari Koposelle eron pelastuslautakunnasta
 2. nimetä Ari Koposen tilalle pelastuslautakuntaan uuden jäsenen
 3. valita pelastuslautakunnan jäsenistä uuden varapuheenjohtajan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Ari Koposelle eron pelastuslautakunnasta
 2. nimetä Ari Koposen tilalle pelastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Tom Bomanin
 3. valita pelastuslautakunnan jäsenistä uudeksi varapuheenjohtajaksi Tom Bomanin.

§ 15 Eron myöntäminen Ari Koposelle aluevaltuuston jäsenyydestä

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Ari Koposelle eron aluevaltuuston jäsenyydestä
 2. merkitä tiedoksi, että Ari Koposen tilalle aluevaltuuston jäseneksi kutsutaan perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Hannu Lakee jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 16 Taneli Kalliokosken eronpyyntö luottamustehtävistä

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Taneli Kalliokoskelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 2. valitsee Taneli Kalliokosken tilalle uuden jäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen
 3. merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston jäseneksi kutsutaan keskustan 1. varavaltuutettu Jukka Anttila jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Taneli Kalliokoskelle eron Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsenen tehtävästä
 2. valitsee Taneli Kalliokosken tilalle uudeksi jäseneneksi Reijo Tilviksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitukseen
 3. merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston jäseneksi kutsutaan keskustan 1. varavaltuutettu Jukka Anttila jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 17 Eron myöntäminen Gazale Giray-Öngörürille tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

Esitys: Aluevaltuusto päättää:

 1. myöntää Gazale Giray-Öngörürille eron Keski-Uudenmaan tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
 2. valita hänen tilalleen uuden varajäsenen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan.

Päätös: Aluevaltuusto päätti:

 1. myöntää Gazale Giray-Öngörürille eron Keski-Uudenmaan tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
 2. valita hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Christina Kaleniuksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaan.

§ 18 Valtuustoaloitteet 2023

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä aloitteiden käsittelytilanteen tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 19 Uudet valtuustoaloitteet

Esitys: Aluevaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteet tiedoksi ja lähettää ne aluehallituksen valmisteltavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan ja merkittiin tiedoksi ja lähetettiin valmisteltavaksi myös puheenjohtajalle toimitettu kirjallinen kysymys aluehallitukselle.