Siirry sisältöön

Mediatiedote: Palvelujen saavutettavuus ja saatavuus tärkeintä asukkaille

Keusote on toteuttanut hyvinvointialueen tulevaisuuden palvelujen kehittämiseksi asukaskyselyn ja asukasinfoja alueemme asukkaille. Asukaskysely toteutettiin ajalla 11. – 31.10.22 ja asukasinfoja pidettiin kolmessa alueemme kunnassa: Nurmijärvellä, Hyvinkäällä ja Tuusulassa.

Palvelujen saavutettavuus ja saatavuus tärkeää

Asukkaille tärkeimmiksi kriteereiksi nousi palvelujen saavutettavuus ja helppo kulku autolla palveluihin (58,5 %). Myös pysäköintimahdollisuudet ja aukioloaikojen pidentäminen klo 20 asti (35,7 %) koettiin tärkeänä. Asukkaista yli puolet olisi valmiita etävastaanottoihin, jos vastaanotolle pääsisi 1–2 päivän sisällä.

Vastanneista melkein kolme neljästä koki saaneensa Keusotessa ystävällistä palvelua. Selkeäksi kehittämiskohteeksi nousi vastaanotolle pääseminen. Noin 40 % vastanneista olivat tyytymättömiä saamaansa palveluun tai hoitoon, ja noin puolet kokivat, etteivät olleet päässeet riittävän nopeasti vastaanotolle.

Sähköisiä palveluita toivottiin erityisesti ajanvarauksen tekemiseen vastaanotolle (93,1 %), reseptin uusimiseen (93 %) ja oirearvion tekemiseen (56,3 %).

Asukaskyselyyn vastasi 1 282 alueemme asukasta. Vastaajia oli eniten Nurmijärveltä (25 %), Tuusulasta (22 %) ja Mäntsälästä (22 %), ja heistä noin 80 % oli yli 40-vuotiaita.

Aktiivista osallistumista asukasinfoissa

Asukasinfoihin osallistui runsaasti palveluiden kehittämisestä kiinnostuneita asukkaita. Asukasinfoissa tuotiin esiin niin hyvää palautetta kuin kehittämisideoita. Osallistujia oli kaikkiaan noin 140.

Positiivista palautetta osallistujat antoivat muun muassa vammaispalvelujen omahoitajapalvelusta, lähipalveluiden toimivuudesta ja walk-in palveluista. Kun palvelua ylipäätään saa puhelimen tai netin kautta, ne koettiin toimiviksi ja tehokkaiksi. Digitaalisen hoidon koettiin nopeuttavan palvelunsaantia ja vastausten tuloa. Tekniikan koettiin pelaavan ja on mukavaa, että vastauksen saa kotisohvalleen.

Palveluiden kehittämiskohteiksi nousi omalääkäripalvelun palauttaminen, takaisinsoittoajan lyhentäminen luvatulle tasolle ja palautteen antamisen helpottaminen.

Lisäksi kehittämiskohteiksi nostettiin yhteyden saaminen sotepalveluihin, sähköisten järjestelmien kehittämistä paremmalle tasolle, eri ikäryhmien alueellisen sijoittumisen huomioiminen palveluiden saatavuudessa sekä palvelukorttelit. Toiveita kotisivujen kehittämisestä annettiin myös.

Tulevaisuuden palveluihin ehdotettiin ikäihmisten neuvolatoimintaa, walk-in-palveluiden edelleen kehittämistä, lähipalveluiden turvaamista ja keskustelun ja vuorovaikutuksen ylläpitämistä ja lisäämistä kuntalaisten kanssa.

Kysely toteutettiin myös alueemme päättäjille ja henkilöstölle

Vastaava palvelujen verkostosuunnitelman kysely toteutettiin myös alueemme päättäjille ja Keusoten henkilöstölle.

Päättäjät nostivat tärkeimmäksi tavoitteeksi julkisen liikenteen toimivuuden (ka. 8,7). Lisäksi 66 % vastanneista koki, että sote-palveluja tulisi pystyä tarjoamaan myös lauantaisin. Sähköisistä palveluista tärkeimmiksi koettiin reseptin uusinta (100 %) ja ajanvaraus netissä (94 %).

Henkilöstön kyselyssä 73 % vastanneista nosti ennalta ehkäisevien palveluiden panostuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi. Lisäksi 50 % vastanneista piti tärkeänä yhteisten palveluiden kehittämistä muiden palvelutuottajien kanssa. Sähköisistä palveluista henkilöstö piti tärkeimpinä ajanvarausta netissä ja reseptin uusintaa.

Palvelujen verkostosuunnitelman kyselyihin vastasi päättäjistä 51 ja henkilöstöstä 167 henkilöä.

Mikä palvelujen verkostosuunnitelma?

Palvelujen verkostosuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma, miten tuotamme palveluitamme hyvinvointialueella ottaen huomioon muun muassa henkilöstön saatavuuden ennusteet, väestöennusteet sekä teknologian kehittymisen. Palvelujen verkostosuunnitelman työstämistä ohjaa hyvinvointialueen strategia 2023–2025 ja palvelustrategia.

Kehittämistyön tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut asukkaille sekä hillitä tilakustannusten kasvua vuosina 2023–2030.

Asukaskyselyjen ja -infojen tarkoituksena on osallistaa kuntalaiset palvelujen verkostosuunnitelman valmisteluun ja ottaa huomioon asukkaiden toiveet ja tarpeet suunnittelussa.