Siirry sisältöön

Aluevaltuuston kokous alkoi hiljaisella hetkellä – päätöksenteossa palvelujen verkostosuunnitelman erillisselvitykset

Keski-Uusimaan hyvinvointialueen aluevaltuusto aloitti kokouksen hiljaisella hetkellä Vantaan kouluampumatapauksen vuoksi. Hiljaisella hetkellä kunnioitettiin tapahtuman uhreja. Varsinaisen kokouksen käsiteltävät aiheet kokouksessa 4.4. olivat muun muassa palvelujen verkostosuunnitelman erillisselvitykset ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma.

Jokelan terveysasemasta sote-yksikkö

Aluevaltuusto hyväksyi Jokelan erillisselvityksen ja terveysaseman muutoksen sote-yksiköksi. Muutos sote-yksiköksi tarkoittaa, että palvelut voidaan tuottaa liikkuvana tai kiinteänä palveluna toimipisteessä.  Palvelut tuotetaan rajoitetulle ja tavoitteellisesti kohdennetulle kohderyhmälle joustavasti väestön palvelutarpeet, ikärakenne, etäisyydet, asiointisuunnat ja alueelliset erityispiirteet huomioiden. Esimerkkejä palveluista, jotka tuotetaan liikkuvina palveluina ovat muun muassa kotihoito, kotikuntoutus, mammografiatutkimukset ja koululaisten suun terveystarkastukset.  

Jokelan sote-yksikössä säännölliset palvelut kohdennetaan äitiys -ja lasten neuvolapalveluja käyttäville ja niille pitkäaikaissairaille, joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta hakeutua sote-keskusten palveluihin. Sote-yksikön säännöllisiin palveluihin kuuluvat sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottojen lisäksi lähineuvonta, lääkäripalvelu, näytteenotto, apuvälineiden palautus ja kohderyhmien massarokotukset. Suun terveydenhuollon palvelut jäävät siihen asti, kunnes liikkuva palveluyksikkö on otettu käyttöön.

Muutoksella varmistetaan asukkaiden palvelujen saatavuus ja laadun yhdenmukaisuus. Digitaalisten palvelujen käyttö lisääntyy siihen kykenevillä sekä muuhun alueellisen liikkuvan palvelun kehittämiseen vapautuu resursseja.

Kiljavan kuntoutuskeskuksen kehittämissuunnittelu voi käynnistyä

Pitkän ja monivaiheisen keskustelun jälkeen aluevaltuusto päätti hyväksyä Kiljavan kuntoutuskeskuksen selvityksen muutosesityksen mukaisesti. Muutosesityksen myötä aluevaltuusto antoi luvan aloittaa kuntoutus- ja Kota-toiminnan kehittämissuunnittelun. Suunnitelman toimeenpano tuodaan erikseen päätettäväksi valtuustoon. Suunnitelmaan sisällytetään tarkennettujen toiminnallisten ja taloudellisten perusteiden vertailut sekä uudisrakennuksen että nykyisten tilojen osalta.

Hyvinkään terveysasema siirtyy H-sairaalaan

Aluevaltuusto teki päätöksen Hyvinkään terveysaseman siirtymisestä H-sairaalaan. Käytännössä muutos tarkoittaa kiireettömän lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanoton ja aikuisten fysioterapian palveluiden siirtämistä H-sairaalaan.

Muutos selkiyttää ja yhdenmukaistaa hakeutumista kiireelliseen hoitoon ja mahdollistaa aikuisväestön sairaanhoidon kiireettömästä hoidosta kiireelliseen samoissa tiloissa. Palvelujen saavutettavuus julkisilla liikenneyhteyksillä paranee. Lisäksi palvelun laatua parantaa tutkimusten toteuttamismahdollisuus vastaanoton yhteydessä. Nykyisin Hyvinkään terveysasemalta joudutaan ohjaamaan laboratorio- ja kuvantamispalveluihin muualle.

Muutoksen yhteydessä mielenterveys- ja päihdepalveluiden keskittäminen H-sairaalasta ”yhden katon alle” Renttoon parantaa nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta ja täydentää jo nyt Rentolta tarjottavia sosiaalihuollon palveluja. Myös lasten kuntoutuspalveluiden keskittäminen lähelle muita perhekeskuspalveluja Rentolla jäntevöittää lasten palvelutarjoamaa.

Tuottavuus- ja taloudellisuus ohjelma on hyväksytty

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman ja siihen liittyvän taloudellisuustavoitteen lukuun ottamatta alle 20-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn lopettamista aluevaltuuston yksimielisellä päätöksellä.

 Valtiovarainministeriö on edellyttänyt hyvinvointialueita laatimaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, jonka tavoitteena on kattaa hyvinvointialueen alijäämä rahoituslain mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Talouden alijäämä vuoden 2024 lopussa on ennusteen mukaan noin 108 M€. Alijäämän kattaminen edellyttää hyvinvointialueelta aktiivisia säästö-​ ja tehostamistoimenpiteitä.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma kokoaa yhteen toiminnan tehostamisen keinot alijäämän kattamiseksi. Keskeiset kokonaisuudet ovat kehittämishankkeet ja niistä saatavat hyödyt, tuloja kasvattavat toimenpiteet sekä suorat kustannuspaikkapohjaiset säästöt. Ohjelmaan liittyen aluehallitus päätti aiemmin osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa käynnistää hyvinvointialueella yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on 14 miljoonan euron henkilöstösäästöjen aikaansaaminen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Tutustu aluevaltuuston muihin päätöksiin.