Siirry sisältöön

Valmistautuminen sopimusneuvotteluun lastenvalvojan luona

Kun vanhemmat ovat varanneet ajan lastenvalvojalle, on heidän hyvä jo ennalta käsin pohtia lasta koskevien sopimusten sisältöjä ja muita lapsen arkeen liittyviä asioita, joista haluavat lastenvalvojan luona keskustella. Rajallinen neuvotteluaika saadaan näin parhaiten hyödynnettyä. Ero on koko perhettä kuormittava tilanne, ja lasten asioista neuvotteleminen voi olla vaativaa ja aikaa vievää. Ennakkoon käydyt keskustelut toisen vanhemman kanssa voivat luoda hyvää pohjaa tulevalle sopimusneuvottelulle.

Lastenvalvoja avustaa vanhempia sopimusneuvottelussa, antaa tietoa sopimusten oikeusvaikutuksista sekä laatii vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoiset asiakirjat. Lastenvalvojan vahvistama sopimus on oikeudellisesti yhtä pätevä kuin tuomioistuimen päätös.

Muistilista sopimusneuvotteluun saapuville

  • Lastenvalvojalla asioidaan vain ajanvarauksella. Varmistakaa, että sovittu neuvotteluaika sopii teille kummallekin vanhemmalle. Jos vanhempi ei pääse neuvotteluun, on hänen ilmoitettava ajan peruuttamisesta/siirtämisestä toiselle vanhemmalle.
  • Pohtikaa tilannetta lapsen näkökulmasta. Millaisilla järjestelyillä lapsen oikeus tavata ja viettää aikaa kummankin vanhempansa kanssa toteutuu vastaisuudessa? Miten lapsellenne turvataan sujuva, ennakoitava arki? Apuna keskusteluissa voitte käyttää Vanhemmuussuunnitelmaa, johon löydät linkin oikeanpuoleisesta linkkilistasta.
  • Keskustelkaa lapsen kanssa ennen lastenvalvojalle tuloa, ja selvittäkää lapsen omat toivomukset ja mielipide, jos se on lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen mahdollista. Apuna keskusteluissa voitte käyttää Kasvatus- ja perheneuvonta ry:n (KASPER) vinkkilistaa Vinkkejä vanhemmille lapsen kanssa keskusteluun erotilanteessa.
  • Lapsen elatuksesta neuvottelua varten on hyvä selvittää etukäteen lapsen säännölliset menot, kuten lapsen vakuutukseen, päivähoitoon, koulutukseen tai harrastamiseen liittyvät kustannukset. Tarkempaa tietoa elatusapuneuvottelusta löydät Tietoa vanhemmille elatusapuneuvottelua varten – sivulta, johon löydät linkin oikeanpuoleisesta linkkilistasta.