Siirry sisältöön

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat sopimukset

Jos olette erillään asuvia tai eronneita lapsiperheen vanhempia, lastenvalvojan tehtävänä on avustaa teitä pääsemään sopimukseen lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevista asioista. Lastenvalvoja antaa tietoa sopimusten oikeusvaikutuksista, ja laatii sovituista asioista täytäntöönpanokelpoiset asiakirjat.

Sopijaosapuolia ovat lapsen vanhemmat ja huoltajat. Lastenvalvoja auttaa teitä keskinäisessä neuvottelussanne, mutta ei määrää sopimusten sisällöstä. Teidän vanhempien tulee keskenään päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan. Tästä syystä vanhemmille varataan yhteinen aika ja neuvottelut käydään molempien vanhempien läsnä ollessa.

Vanhempien tulee neuvotella ja punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta, ja miettiä, millaisilla ratkaisuilla lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten. Vanhempien tulee ennen lastenvalvojan luokse tuloa keskustella lapsen kanssa ja selvittää lapsen omat toivomukset ja mielipide, jos se on lapsen ikä ja kehitystaso huomioon ottaen mahdollista. Myös lastenvalvoja voi tavata lasta henkilökohtaisesti, jos lapsi itse tätä haluaa ja lapsen huoltajat antavat tähän suostumuksensa.

Lastenvalvojan vahvistama sopimus lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta vastaa tuomioistuimen päätöstä ja on sellaisenaan täytäntöönpanokelpoinen. Maksamaton elatusapu, joka perustuu lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen, voidaan periä ulosottoteitse.

Mikäli vanhemmat kaipaavat ulkopuolista apua pohtiessaan, kuinka he sopisivat lasta koskevista asioista, vanhemmat voivat asioida Perheasioiden sovittelussa ennen lastenvalvojan tapaamista.
Jos vanhemmat eivät pääse keskenään sovintoon lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta tai elatusta koskevassa asiassa, vanhemmat voivat pyytää huoltoriidan sovittelua tuomioistuimelta tai viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Toimi näin

Voit varata ajan teille vanhemmille lastenvalvojien keskitetyn ajanvarauksen kautta. Mikäli haluat keskustella tilanteestasi voit olla yhteydessä lastenvalvojien neuvonta- ja ohjausnumeroon.
Varaamme tulkin neuvotteluun, mikäli asiakkaan äidinkieli on muu kuin suomi. Ilmoitathan tulkin tarpeesta aikaa varatessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Erillään asuvat tai eronneet vanhemmat, jotka haluavat vahvistetut sopimukset lapsiaan koskevista asioista.

Puhelinasiointi

Lastenvalvojien ajanvaraus

Palveluajat

Lastenvalvojien keskitetty ajanvaraus
  • Maanantai 9:00 - 11:00
  • Tiistai 9:00 - 11:00
  • Keskiviikko 9:00 - 11:00
  • Torstai 9:00 - 11:00

Loppiainen
6.1.2025
Suljettu

2. pääsiäispäivä
21.4.2025
Suljettu

Helatorstai
29.5.2025
Suljettu

Itsenäisyyspäivä
6.12.2024
Suljettu

Lastenvalvojien neuvonta ja ohjaus

Palveluajat

  • Maanantai 11:00 - 12:30
  • Tiistai 11:00 - 12:30
  • Keskiviikko 11:00 - 12:30
  • Torstai 11:00 - 12:30

Loppiainen
6.1.2025
Suljettu

2. pääsiäispäivä
21.4.2025
Suljettu

Helatorstai
29.5.2025
Suljettu

Itsenäisyyspäivä
6.12.2024
Suljettu

Palvelupaikat