Siirry sisältöön

Alueellinen ehkäisevän päihdetyön ryhmä

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ryhmään kuuluu soten, kuntien ja kolmannen sektorin edustajia sekä muita toimijoita.

Ehkäisevän kevään
Keski-Uudenmaan sotealueen ehkäisevän työn vuosikello

Alueellisen ehkäisevän päihdetyöryhmän tehtävät

 • Seuraa valtakunnallisia mittareita sekä paikallisten toimijoiden viestiä ja suunnittelee ja kehittää toimintaa niiden perusteella
 • Päihderiskeistä tiedottaminen ja päihteidenkäyttöön liittyviin asenteisiin vaikuttaminen, päihteidenkäytön vähentäminen. Viestii ajankohtaista tietoa toimijoille ja kuntalaisille
 • Koordinoi ja edistää monialaista yhteistyötä
 • Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa (mm. kokemusasiantuntijat)
 • Tukee kuntia ja Keusoten palvelualueita ehkäisevän työn järjestämisessä ja toteuttamisessa (mm. Huoli puheeksi -osaamisen lisääminen)
 • Pakka-toimintamallin mukaisen toiminnan edistäminen alueella
 • Työikäisten ja ikäihmisten päihteettömyyden tukeminen ja päihdehaittojen vähentäminen

Alueellisen ehkäisevän päihdetyön ryhmän jäsenet

 • Keusote, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Keusoten vammaispalvelut
 • Keusoten Ikääntyneiden palvelut
 • Keusoten Mielenterveys ja päihdepalvelut
 • Keusoten Terveyspalvelut ja sairaanhoito
 • Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula)
 • Ehyt ry
 • Elämäni Sankari ry
 • Mieli ry
 • Erikoissairaanhoito HUS Hyvinkää
 • Hyvinkään evlut. seurakunta
 • Kokemusasiantuntija (Werkko ry)
 • Tarvittaessa Poliisi, Kriisikeskus ja yhteistyö kuntien koulu- ja sivistystoimen kanssa

Yhteystiedot

Ehkäisevää päihdetyötä koordinoi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisenerityisasiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu

 • kartoittaa kuntalaisten asenteita ja toiveita ehkäisevästä päihdetyöstä ja kerätä tilastoja alueen päihteidenkäytöstä.
 • koordinoida paikallista moniammatillista ehkäisevän päihdetyönryhmää, joka suunnittelee toimenpiteitä paikallisen tilastotiedon perusteella
 • toimia moniammatillisissa ehkäisevän päihdetyön verkostoissa paikallisesti sekä valtakunnantasolla.
 • kehittää yhdessä työryhmän kanssa alueellista alkoholipolitiikkatoimintamallia (PAKKA), joka tähtää alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuden puuttumiseen.

Ota puheeksi -kortit on tarkoitettu kunta- ja järjestötoimijoille aikuisten päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksioton tueksi. Kortteja voivat hyödyntää myös muut, esimerkiksi seurakuntien, hyvinvointialueiden ja yritysten toimijat.