Siirry sisältöön

Mikko Komulainen jättää Keusoten hyvinvointialuejohtajan tehtävät

Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen on irtisanoutunut virastaan. Palvelussuhteen viimeinen päivä on 13.3.2024. Komulaisen työvelvoite päättyy välittömästi.

Komulaisen johtajasopimuksessa on sovittu menettelytavasta, jolla hyvinvointialuejohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet voidaan ratkaista lain 47 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Komulaisen kanssa on neuvoteltu johtajasopimuksen 5 kohdan ja hyvinvointialuelain 46 §:n tarkoittamista menettelyistä. Aluehallituksen puheenjohtajan lisäksi neuvotteluihin on osallistunut suurimpia valtuustoryhmiä edustanut työryhmä.

Osapuolet sopivat yhteisymmärryksessä johtajasopimuksen 5 kohdan mukaisesti hyvinvointialuejohtajan vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta. Johtajasopimuksen mukaisena erokorvauksena hyvinvointialuejohtajalle maksetaan aluehallituksessa 13.2.2024 hyväksytyn erillisen erosopimuksen perusteella kahdeksan kuukauden palkka, joka sisältää irtisanomisajan palkan. Tämän lisäksi maksetaan lomakorvaus kertyneistä ja pitämättömistä vuosilomista.

”Kiitämme hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulaista Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen käynnistämisvaiheen johtamisesta”,

toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.

Hyvinvointialuejohtajan viransijaisena toimii integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä 13.3.2024 asti. Kariniemi-Örmälä toimii lisäksi virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana siihen saakka, kunnes uusi hyvinvointialuejohtaja on valittu ja aloittanut viranhoidon. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue alkaa välittömästi valmistautua uuden hyvinvointialuejohtajan rekrytointiin.

” Haluan omasta puolestani kiittää Keusoten työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita yhteisestä matkasta”,

summaa hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen.

Lisätietoja antaa aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu, 040 315 2490, helina.perttu@keusote.fi