Siirry sisältöön

Matalan kynnyksen toimintakyvyn tukemista kuntoutuskeskuksen kursseilla

Kuvassa naishenkilö kuntoilee uima-altaassa fysioterapeutin ohjeistuksella.

Kuntoutuskursseilla tarjotaan ryhmämuotoista kuntoutusta omassa kodissa asuville henkilöille, joiden arjesta suoriutuminen, liikuntakyky tai osallistuminen mielekkäisiin toimintoihin on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Kuntoutukseen tullaan lääkärin lähetteellä, mutta suosituksen lähetteestä voi tehdä myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Kuntoutuksesta vastaa kuntoutukseen perehtynyt moniammatillinen tiimi.

Kukin kurssi on suunniteltu tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla kyseisen kuntoutujaryhmän toimintakykyä. Kursseja kehitetään jatkuvasti, ja kuntoutuksen pääpainoa siirretään entistä enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan. Uusia kursseja on jo suunnitteilla.

”Uusia kursseja suunnitellaan moniammatillisesti ja innovatiivisesti hyvinvointialueen asukkaiden tarpeita kuunnellen”,
toteaa moniammatillinen kurssitiimi.

Kursseille voi osallistua matalalla kynnyksellä ja tarjolla on muun muassa kuuden tai 12 vuorokauden mittaisia kursseja seuraavilla teemoilla:

  • Voimavarakurssi geriatrisille potilaille
  • Omaishoitajien ja -hoidettavien kurssi
  • Rohkeutta liikkumiseen, vakautta askeleeseen -kurssi
  • Kivunhallintakurssi.

Kurssien suunnittelun takana osaava henkilöstö

Kuntoutuskeskuksen kurssitoiminnan konseptin ja kehittämisen taustalla on ammattitaitoinen ja innovoiva henkilöstö. Kurssien sisältöjen suunnittelun perusteena on asiakkaiden todelliset tarpeet. Kurssilaisilta onkin saatu kiitosta toteutuneista kursseista.

Kurssilaisilta saaduissa palautteissa on mainittu mm.:

  • Ystävällinen, kuunteleva ja kannustava henkilökunta.
  • Kurssilaiset kertovat nauttineensa erityisesti allasjumpasta, rentoutus- ja hengitysharjoituksista sekä viriketoiminnan suomista mahdollisuuksista tehdä käsitöitä.
  • Omaan itseen ja elämään kohdistuva pohdiskelu on ollut mielenkiintoista ja vertaistuelliset keskustelut ovat tuoneet uusia näkökulmia ja voimavaroja.
  • Kurssin aikana löytynyt säännöllinen ruokailu- ja vuorokausirytmi koettiin elämänlaatua parantaviksi asioiksi.

Lisätietoja:
Minna Vehviläinen, kurssitiimin vastaava
p. 050 497 3033

Aiheeseen liittyvät palvelut