Siirry sisältöön

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseksi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät neuvotteluesityksellä pääluottamusmiehille 10.4.2024, ja kestävät YT-menettelyn mukaisesti vähintään kuusi viikkoa.

Aluevaltuusto on hyväksynyt 4.4.2024 hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, jonka tavoitteena on kattaa hyvinvointialueen alijäämä rahoituslain mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman 63 miljoonan euron säästötavoitteet sisältävät 14 miljoonan euron säästötavoitteet henkilöstökustannuksista vuoden 2026 loppuun mennessä.

Ohjelmaan kuuluvat palvelujen verkostomuutokseen liittyvät palvelurakennemuutokset ja niiden edellyttämät muutokset henkilöstörakenteeseen. Näiden lisäksi neuvotteluihin sisältyy henkilöstökuluihin kohdentuvia säästötoimenpiteitä. 14 miljoonan euron henkilöstösäästöjen aikaansaaminen tarkoittaa laskennallisesti noin 150 henkilötyövuoden vähentämistä.  Vähennyksiä ei tavoitella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtävissä olevaan henkilöstöön, vaan kohdentuvat pääasiassa hallinnollisia tehtäviä tekevään henkilöstöön.

Irtisanottavien työntekijöiden tai viranhaltijoiden enimmäismäärä on 70 henkilöä. Osa-aikaistettavien työntekijöiden ja viranhaltijoiden enimmäismäärä on 30 henkilöä.

Yhteistoimintamenettelyn aikana määritellään tarkemmin henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet ja vaikutukset työnkuviin. Tällä hetkellä lomautuksia ei ole suunnitteilla, mutta jos vuoden 2026 tilinpäätösennuste näyttää negatiiviselta, lomautustarvetta arvioidaan uudelleen. Yhteistoimintaneuvottelujen tulos ja päätösehdotus tarvittavista toimenpiteistä tuodaan aluehallitukseen neuvottelujen päätyttyä 28.5.2024.

Mikä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma?

Valtiovarainministeriö on edellyttänyt hyvinvointialueita laatimaan tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, jonka tavoitteena on kattaa hyvinvointialueen alijäämä rahoituslain mukaisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Alijäämän kattaminen edellyttää hyvinvointialueelta aktiivisia säästö- ja tehostamistoimenpiteitä.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma kokoaa yhteen toiminnan tehostamisen keinot alijäämän kattamiseksi. Keskeiset kokonaisuudet ovat kehittämishankkeet ja niistä saatavat hyödyt, tuloja kasvattavat toimenpiteet sekä suorat kustannuspaikkapohjaiset säästöt.