Siirry sisältöön

Markkinointirekisteri

Keusoten henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä, yhteystiedot

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Suutarinkatu 2, 05900 Hyvinkää

Y-tunnus: 3221340-6

Rekisteriasiat

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintä vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Sähköpostiosoite koskien rekisteriasioita viestinta@keusote.fi.

Rekisterin nimi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisteröinnin tarkoituksena on asiakassuhteen käynnistäminen ja hoitaminen, asiakkaan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tutkimus- ja tilastoimistoimintaa varten sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen markkinoinnin, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella organisaation viestimien kautta luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Markkinointirekisterissä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun Keski-Uudenmaan hyvinvointialue näkee sen tarpeelliseksi tai rekisteröity haluaa itse pysyä postituslistalla. Rekisteröity voi halutessaan peruuttaa uutiskirjeen tilauksen, minkä jälkeen hänen tietonsa poistetaan rekisteristä tietosuojaohjeiden mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero tai muu puhelinnumero
  • Yritys/organisaatio ja asema
  • Yrityksen/organisaation yhteystiedot
  • Uutiskirjetilauksen tila ja liittymispäivämäärä

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteri koostetaan asiakkaan itse antamista tiedoista, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue asiakastietojärjestelmästä tehdyistä poiminnoista sekä yleisesti saatavilla olevista verkkolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta tilanteita, joissa tietyt Suomen viranomaistahot niin edellyttäessä. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Markkinointirekisteriä koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen viestinta@keusote.fi. Rekisteriä koskeviin yleisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kahden viikon kuluessa tiedustelun saapumisesta. Markkinointirekisteriin tallennettuja henkilökohtaisia tietoja voi kysyä ja tarkastaa joko lähettämällä kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun tiedustelun kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen tai tulemalla Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimistoon kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen ennalta sovittuna ajankohtana. Henkilön on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla, virallisella henkilöasiakirjalla. Henkilökohtaisten tietojen tarkastuspyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään tietosuojalain edellyttämän ajan puitteissa eli 30 vuorokaudessa.

Tietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue pyytää asiakas- tai markkinointirekisterissä olevia päivittämään mahdolliset muutokset tiedoissaan viipymättä. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakkaan peruuttaessa uutiskirjeen tilauksensa. Suoramarkkinoinnin kieltäminen tapahtuu helpoiten uutiskirjeen lopussa löytyvästä uutiskirjeen peruuttaminen -linkistä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Käytössä on ajanmukaiset tekniset ratkaisut, kuten palomuurit ja salaukset. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkitietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja annettujen ohjeiden mukaan vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.