Siirry sisältöön

Turvallisuus

Ukraina

Keusote on varautunut Ukrainan sodan vaikutuksiin.

Laatujärjestelmä

Kehitämme laatujärjestelmää palautteiden, katselmusten, sisäisten tarkastusten ja auditointien avulla.

Henkilötietojen käsittely Keusotessa

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaista luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa …

Valvonta ja omavalvonta

Valvomme sekä omaa palvelutuotantoa että muualta ostettua tai palveluseteleillä järjestettyä yksityistä palvelutuotantoa.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset voivat olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.