Siirry sisältöön

Turvallisuus

Ukraina

Keusote on varautunut Ukrainan sodan vaikutuksiin.

Laatujärjestelmä

Kehitämme laatujärjestelmää palautteiden, katselmusten, sisäisten tarkastusten ja auditointien avulla.

Henkilötietojen käsittely Keusotessa

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaista luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa …

Omavalvonta ja valvonta

Omavalvonnalla ja valvonnalla varmistetaan palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus, laatu ja asiakkaiden yhdenvertaisuus.