Siirry sisältöön

Päätöksenteko ja hallinto

Väliaikainen hallinto

VATE vastaa tulevan hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Hyvinvointialue

Tammikuussa 2023 vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueen valmistelu

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä muuttuu hyvinvointialueeksi 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille.

Päätöksenteko ja hallinto

Keusoten ylin päätösvalta on yhtymävaltuustolla. Omistajakuntien valtuustot valitsevat sen jäsenet toimikautensa ajaksi. Yhtymävaltuusto vastaa yleisellä …

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta sekä sitä, toteutuvatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja …

Keusote pähkinänkuoressa

Keusote vastaa jäsenkuntiensa sote-palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Kuntayhtymässä työskentelee reilu 3500 henkilöä.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka …

Valtuusto

Yhtymävaltuusto on Keusoten ylin päättävä toimielin. Valtuuston toimikausi on kunnallisvaalikauden pituinen. Yhtymävaltuuston kokousajat kevät 2022 …