Siirry sisältöön

Valmistelut henkilöstön siirtymiseksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuonna 2023 käynnistyvät

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin hyväksyi kokouksessaan 15.9.2021  henkilöstö, johtaminen ja osaaminen- työryhmän toimintasuunnitelman. Ryhmän  tehtävänä on henkilöstön siirtoon liittyvien tehtävien määrittely ja toteutuksen seuranta liikkeenluovutustilanteessa. Lisäksi se vastaa yhteistoimintaprosessin ja henkilöstöviestinnän suunnittelusta. Työryhmä nostaa yhteiseen keskusteluun pitkän aikavälin tavoitteita henkilöstöasioissa ja osallistuu siten tulevaisuuden henkilöstöpolitiikan valmisteluun.

ICT-ryhmän työsuunnitelma hyväksyttiin. Ryhmän tavoitteena on huolehtia siitä, että hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alussa,  on henkilöstöllä käytettävissä työnteon mahdollistamat välineet, järjestelmät ja niitä tukevat peruspalvelut. Tavoitteeseen pääsy edellyttää eduskunnassa hyväksyttyjen sotelakien mukaisten IT-sopimusten ja IT-järjestelmien siirtoa nykyisestä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä, Keski-Uudenmaan kunnista, Eteva-kuntayhtymästä sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on kahdeksan kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula, Pornainen ja Vantaa) yhteinen pelastuslaitos, joka on osa Vantaan kaupungin organisaatiota. Hyvinvointialuelainsäädännön myötä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella. Jotta hyvin toimivaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta ei tarvitsisi jakaa kahdeksi hyvinvointialueen pelastuslaitokseksi, on tahtotila ollut muodostaa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille yhteinen pelastuslaitos. Pelastustoimen valmistelu päätettiin tehdä  yhteistyössä ja osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua. 

Valtio myöntää hyvinvointialueiden valmisteluun valtionavustusta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue saa valmisteluun vuonna 2021 n 500 000 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus Keski-Uudellemaalle on tämänhetkisen tiedon mukaan  1,66 milj. euroa.  

Lisätietoja, Pirjo Laitinen-Parkkonen, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän johtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi, p. 040 182 5797