Siirry sisältöön

Pelastuslautakunta hyväksyi toimintasuunnitelman ja käyttösuunnitelman

Pelastuslautakunnan kokouksessa 18.1. hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma 2023, ajoneuvojen hankinnan periaatteet sekä ensihoitoyksiköiden hankinta.

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu Valtioneuvoston päätös pelastustoimen valtakunnallisiksi strategisiksi tavoitteiksi 2023–2026, Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden strategiat. Keskeisenä tavoitteena on pelastuslaitoksen palveluiden turvaaminen palvelutasopäätösten mukaisesti parantamalla pelastuslaitoksen toimintavalmiutta ottamalla käyttöön uusia valmiusasemia ja kannustamalla kuntia ottamaan käyttöön Hali-liikennevalo-ohjausjärjestelmän.

Lisäksi hyväksyttiin pelastuslaitoksen käyttösuunnitelma 2023. Pelastustoimen toimintakulut ovat noin 32 M euroa ja toimintatuotot noin 1 M euroa. Pelastustoimen maksuosuudet vuonna 2023 ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle noin 15,2 M euroa ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle noin 15,8 M euroa. Vuonna 2023 kustannukset jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti aiempien vuosien kuntaosuuksien mukaisesti. Ensihoidon toimintakulut ovat noin 14 M euroa ja toimintatuotot noin 4,2 M euroa, jolloin HUS maksuosuus on noin 9,8 M euroa.

Ensihoitoyksiköiden hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu. Pelastuslautakunta päätti, että ensihoitoyksiköt hankitaan tarjouskilpailun voittaneelta Profile Vehicles Oy:lta siten, että sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva.

Pöytäkirja julkaistaan yllä olevassa osoitteessa lähiaikoina.

Lisätiedot: pelastusjohtaja Jyrki Landstedt, puh 050 31 45 385